Pravna pomoč

Vsi člani Območnega policijskega sindikata imajo preko Policijskega sindikata Slovenije zagotovljen najvišji standard brezplačne pravne pomoči. Policijski sindikat Slovenije je v letu 2012 pristopil v kolektivno zavarovanje pravne zaščite pri specializirani zavarovalni družbi ARAG, ki  je eden izmed največjih ponudnikov zavarovanj pravne zaščite na svetu. Člani so pravno zavarovani tako v službenem kot v zasebnem času na območju Republike Slovenije in EU.  Za delovno-pravno in kazensko zavarovanje zadošča že članstvo v PSS in OPS Gorenjske, saj zavarovanje nudi sindikat kot ugodnost članstva.

Člansko brezplačno zavarovanje pravne zaščite krije naslednja področja:

  • splošna odškodninska pravna zaščita na poklicnem in zasebnem področju,
  • splošna kazenska pravna zaščita na poklicnem in zasebnem področju,
  • pravna zaščita na področju delovnega prava,
  • pravna zaščita na področju socialnih zavarovanj,

  • 2 pravna nasveta pri kontaktnemu odvetniku s kateregakoli področja.

 

Več informacij: ARAG in PREDSTAVITEV.

V sodelovanju z ARAG nudimo možnost tudi razširitve zelo ugodnega pravnega zavarovanja na družinske člane in področja, ki jih zavarovanje v okviru sindikata ne vključuje (npr. varstvo potrošnika, promet, družinska razmerja, idr.).

Poleg navedenega pa ima sindikat preko PSS organizirano tudi pravno pomoč za primere, ki izhajajo iz obdobja, ko pravno zavarovanje še ni bilo sklenjeno. Vloge članov za brezplačno pravno pomoč se obravnavajo individualno v skladu z akti PSS.