Začasno novo vodstvo Območnega policijskega sindikata Gorenjske

V preteklem tednu je Miroslav VOLMAJER sprejel odločitev, da odstopi iz funkcije predsednika OPS Gorenjske. Svojo odločitev je širše pojasnil sindikalnim zaupnikom na seji Sveta OPS Gorenjske, ki je potekala 24.11.2017. Z ugotovitvenim sklepom je bil odstop iz funkcije potrjen. Podrobnejše informacije bodo sindikalni zaupniki prenesli v sindikalne skupine.

Miru VOLMAJERJU se zahvaljujemo za njegovo dolgoletno sindikalno delo in njegov nedvomen trud v korist članic in članov OPS Gorenjske.

Do izredne volilne skupščine OPS Gorenjske bo OPS v skladu s statutom vodil podpredsednik Franci FRANTAR, katerega bo na podlagi pooblastila Sveta OPS po potrebi nadomeščal član Izvršnega odbora OPS Gorenjske, Sašo ZELENKO. Vodenje področja počitniške dejavnosti je prevzel prav tako član Izvršnega odbora OPS Gorenjske, Roman DROBNE.

Organizacija in delo OPS Gorenjske zaradi teh razlogov ne bo moteno. Članice in člani boste v teh dneh prejeli naša novoletna darila, organizirali bomo predstavo in obdarovanje otrok z obiskom Dedka Mraza (prireditev bo 19.12.2017 ob 17.00 v dvorani KS Kokrica pri Kranju, prijave pri sindikalnih zaupnikih do vključno 1.12.2017). Prav tako vas želimo opozoriti, da imamo še nekaj prostih kapacitet v našem počitniškem objektu v Čatežu ob Savi, zato vam lahko pripravimo izjemno ugodno ponudbo (vaše povpraševanje pošljite na drobne.roman@gmail.com ali pokličite na 040 510 906 vsak dan – po 20.00 preko SMS). Prav tako se bomo ažurno odzivali na vaše potrebe po zaščiti pravic iz delovnega razmerja, ter obravnavali vaše sindikalne pobude in predloge, le obrniti se je treba na sindikalnega zaupnika v vaši sindikalni skupini.