Napoved stavke

Stavkovni odbor Policijskega sindikata Slovenije je 18.12.2017 sprejel sklep, da v ponedeljek, 12.2.2018, ob 7.00 uri prične s stavko, zato je Vladi RS 21.12.2017 napovedal stavko policistov in drugih zaposlenih v policiji in MNZ.

Stavkovne zahteve so bile 22.12.2017 ob 11.00 predstavljene javnosti na skupni tiskovni konferenci Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije ter so naslednje:

  • ponovna vzpostavitev razmerij med delovnimi mesti znotraj plačne podskupine C3, dogovorjenih s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in policijskima sindikatoma v letu 2016, ki so bila z izenačitvijo izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest drugih POU s policisti v letu 2017 porušena;
  • izplačilo posebne nagrade policistom, za vsako leto opravljenega dela;
  • izplačilo nadomestila za dolžnost ukrepanja ob vsakem času,
  • ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah,
  • ureditev pravic in pogojev ter odprava anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju policistov, ki po uveljavitvi ZPIZ-2 ne zagotavljajo pričakovanih pravic,
  • ureditev pravic kariernega policista v tarifnem delu  kolektivne pogodbe za policiste,
  • presistemizacija delovnih mest v plačni skupini J (administrativni in strokovno-tehnični uslužbenci) skladno z že podanimi predlogi PSS, na katere se delodajalec ne odziva in odprava vseh ostalih anomalij, ki izhajajo iz dodatnega obsega nalog, specifičnih prepovedi in omejitev glede na aktualne opise del in nalog zaposlenih, določenih s sistemizacijo ali pogodbo o zaposlitvi;
  • drugačna ureditev premakljivega delovnega časa in obvezne prisotnosti javnih uslužbencev v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi,
  • določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

Podrobneje v SKLEPU.