Napotitev v začasni sestav centra za varovanje in zaščito – poziv

V PSS ugotavljamo, da nekateri začasno napoteni policisti  zgolj za pot na delo potrebujejo več kot eno uro časa za pot na delo in iz dela pa torej več kot dve uri časa. Odločbe o napotitvah, na podlagi katerih so policisti podvrženi omenjeni časovni izgubi, so tako v nasprotju s 24. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: KPND). Slednja določa, da delavca ni mogoče brez njegove privolitve razporediti v drugem kraju, če se z delom v drugem kraju bistveno poslabšajo možnosti za varstvo in šolanje otrok, prevoz, stanovanjski in drugi življenjski pogoji delavca in njegove družine ali če razporeditev lahko vpliva na bistveno poslabšanje delavčevega zdravja ali če pot na delo in z dela traja v normalnih okoliščinah z javnimi prevoznimi sredstvi več kot dve uri, za mater delavko z otrokom do treh let starosti pa več kot eno uro.

Vsled navedenega je torej jasno, da policistov, napotenih na podlagi 67. člena ZODPol brez njihovega izrecnega soglasja ne bi smeli napotiti na delo v CVZ, Oddelek za varovanje objektov, Referat za zunanje varovanje objektov, če pot na delo in z dela traja več kot dve uri oz. se z delom v drugem kraju bistveno poslabšajo možnosti za varstvo in šolanje otrok, prevoz, stanovanjski in drugi življenjski pogoji delavca in njegove družine in/ali če razporeditev lahko vpliva na bistveno poslabšanje delavčevega zdravja.

Glede na navedeno Vas pozivamo, da navedene odločbe o začasni napotitvi razveljavite, ker so nezakonite. V primeru, da tega ne boste storili, bomo preko oškodovanih članov sprožili ustrezne delovno pravne postopke zoper delodajalca in odgovorne osebe.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK