Izvrševanje VI. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev – zahteva ​​​​​​​

Policijski sindikat Slovenije je na generalno direktorico policije in ministra za notranje zadeve v zvezi izvrševanja VI. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev naslovil spodnjo zahtevo:

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) pri spremljanju izvajanja Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Urad. List RS, št. 3/19) ugotavljamo, da še vedno ni bila v celoti izvršena VI. točka Sporazuma, v kateri je navedeno, da se podpisniki Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije, ob podpisu sporazuma,  s posebnim dogovorom uskladijo glede presistemizacije konkretno določenih delovnih mest v plačni skupini J. Dogovor je bil sklenjen ob podpisu tega sporazuma in je njegova priloga.

Ugotavljamo, da je bila presistemizacija za predmetna delovna mesta izvedena le za zaposlene v  MNZ, za delovna mesta omenjene plačne skupine v Policiji pa vse do danes ne. S strani Policije smo na podano predmetno vprašanje prejeli odgovor, da so predlog za spremembo Akta o sistemizaciji, ki bi vključeval izpolnitev VI. sporazuma, na MNZ posredovali že 1.4.2019, kar je nenazadnje potrdil tudi direktor UOK MNZ, g. Robert Kos, na sestanku predstavnikov sindikatov v Policiji in ministra za notranje zadeve, dne 25.4.2019.

Ker danes mineva že 39. dan od podanega predloga za spremembo sistemizacije na MNZ, skladno s sporazumom v PSS zahtevamo, da se ustrezna presistemizacija izvrši prioritetno in nemudoma. V nasprotnem lahko govorimo o evidentni kršitvi VI. točke Sporazuma.

S spoštovanjem

Radivoj Uroševič

Predsednik PSS