Visoke temperature in poslabšanje delovnih pogojev – poziv

Policijski sindikat je v zvezi napovedanih visokih temperatur in s tem povezanega vročinskega vala na delodajalca naslovil spodnji dopis:

Za naslednje dni so meteorologi za celotno državo napovedali prvi vročinski val in temu primerno visoke temperature, ki tudi za zaposlene v MNZ in Policiji predstavljajo tveganje za zdravje in varnost pri delu. Od vodstev posameznih enot zato letos ponovno pričakujemo temu primerno organizacijo dela in prilagoditev danim razmeram.

Posebej izpostavljeni so policisti na slovenskih cestah, avtocestah in na mejnih prehodih, kjer v času povečanega prometa svoje naloge opravljajo po več ur neprekinjeno in so pri tem izpostavljeni tako ekstremno visokim temperaturam in tudi povečanim škodljivim vplivom emisij in prašnih delcev. Posledična je tudi izpostavljenost zaposlenih visokim temperaturam v delovnih prostorih, kjer ni nameščenih klimatskih naprav, zato je tudi delo v takšnih pogojih  lahko zdravju škodljivo. V PSS bomo ustrezno odreagirali na vsako informacijo o poslabšanju delovnih pogojev, zato gre poziv tudi vsem članom, da nas o vseh primerih, ko menijo, da so kršeni predpisi o varnosti in zdravju pri delu, tudi nemudoma obvestijo.

Vodstvo MNZ in Policije zato pozivamo, da vsem zaposlenim omogočijo delo v skladu z standardi, ki opredeljujejo varnost in zdravje pri delu ter kadrovsko in tehnično zagotovijo nemotene delovne pogoje, še zlasti ob upoštevanju ekstremnih temperatur, ko so vsi predpisani standardi praviloma preseženi.

Znano je, da je kadrovska zasedenost enot vse slabša. V PSS na dnevni ravni prejemamo informacije o kroničnem pomanjkanju kadra za potrebe zamenjav pri izvajanju nalog mejne kontrole, o nevzdržnih razmerah zaradi povišanih temperatur v delovnih prostorih, kot tudi o napotitvah delavcev na t.i. stojne točke, na katerih so zaposlenih izrazito izpostavljeni temperaturnim ekstremom.

Kljub vsakoletnim opozorilom žal še vedno ugotavljamo, da se na nekaterih PU oz. PE, ne ozirajoč se na bistveno poslabšanje delovnih pogojev, še vedno odrejajo prometne in druge akcije, pri katerih so zaposleni več ur skupaj izpostavljeni izjemno visokim temperaturam. Za takšne aktivnosti v danih razmerah, vsaj po našem mnenju, mnogokrat ni nobene potrebe. Vsekakor se zavedamo, da je naše delo specifično in, da v vsakem trenutku ni mogoče zagotoviti ustreznih delovnih pogojev. Kljub temu pa pričakujemo, da odgovorni v MNZ in Policiji  storite vse potrebno za zmanjšanje tveganj.

V primeru nespoštovanja predpisov na tem področju, se bomo v PSS nemudoma odzvali in preko pristojnih institucij sprožili ustrezne postopke zoper odgovorne v smeri spoštovanja predpisanih pogojev za delo.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

Predsednik PSS