Zagotovitev primerne varnostne opreme, delov uniforme in civilnih oblačil kriminalistom ter s tem pogojev za izboljšanje varnosti pri delu glede na dejavnike tveganja – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na delodajalca (Minister za notranje zadeve in Generalna direktorica policije) naslovil zahtevo za zagotovitev primerne varnostne opreme, delov uniforme in civilnih oblačil kriminalistom ter s tem pogojev za izboljšanje varnosti pri delu glede na dejavnike tveganja.

Spoštovani,

skladno z 22. b členom in 22. e členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16, 22/16), vam posredujemo zahtevo za ukrepanje in zagotovitev ustrezne opreme, delov uniforme in civilnih oblačil za kriminaliste ter s tem zagotovitev primernih in varnih pogojev dela.

Na podlagi prejetih vprašanj in prošenj območnih policijskih sindikatov in neposredno od naših članov, kot reprezentativni sindikat ugotavljamo, da se pri kriminalistih regijskih sektorjev kriminalistične policije (Sektorji kriminalistične policije z vsemi svojimi oddelki na posameznih policijskih upravah v R Sloveniji) že vrsto let zaznava opuščajoč in s tem neustrezen odnos delodajalca do zagotavljanja osnovne opreme za nemoteno delo oz. za zagotavljanje minimalne varnosti pri njihovem delu.

Kriminalisti neposredno opravljajo zahtevne strokovne naloge s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter odkrivanja storilcev teh dejanj. Sodelujejo v načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj. Sestavljajo kazenske ovadbe in pripravljajo dokazno gradivo ter druge informacije, analize in poročila v zvezi z obravnavo kaznivih dejanj. V skladu z navedenim zbirajo obvestila, opravljajo osebne in hišne preiskave in zasegajo predmete, pridržujejo osebe, pri čemer zavarujejo in posredujejo sledove protizakonitih dejanj, izvajajo prikrite preiskovalne ukrepe in prikrite metode del, vključujejo se v preiskave, ko pride do nezgode ali smrti v sumljivih okoliščinah, ipd. Njihovo delo poteka na področju splošne kriminalitete (premoženjski prekrški, krvni delikti in mladoletniško prestopništvo), organizirane kriminalitete (mamila, organizirane kriminalne združbe in protiteroristična dejavnost), na področju posebnih nalog (tajno opazovanje, tajno delovanje in specialna tehnika), gospodarske kriminalitete (zunanja trgovina, industrija in blagovni promet ter poslovno-finančni kriminal), na področju forenzike (kriminalistično tehnični ogledi krajev kaznivih dejanj in nesreč), na področju računalniške forenzike ter na področju obveščevalne dejavnosti (neposredno pridobivanje informacij in analitična obdelava le teh – kriminalistično obveščevalni ciklus).

Pri opravljanju nalog naj bi uporabljali posebno opremo in posebna zaščitna sredstva ter kot pooblaščene uradne osebe nosijo s seboj službeno izkaznico, orožje in strelivo, sredstva za vklepanje (prisilna sredstva) in sredstva za zveze. Naloge opravljajo pretežno na terenu, zato pogosto uporabljajo vozila z dodatno vgrajeno opremo in specialna tehnična sredstva, kot so naprave za nočno opazovanje, prisluškovalna sredstva in naprave za video nadzor. Glede na značilnost in specifičnost neposrednega dela poklica kriminalista, bi morali kriminalisti imeti v osebni zadolžitvi opremo za opravljanje nalog na terenu v količini in obsegu, ki bi zagotavljala minimalne standarde za zagotavljanje varnosti pri delu in za uspešno izvedbo zadanih nalog. V specifičnih in posebej nevarnih okoliščinah pa bi morali imeti kriminalisti v osebni zadolžitvi zaščitni neprebojni jopič, neprebojno srajco in čelado ter drugo opremo, katera taktično tehnično ustreza normativom za uspešno in varno izvajanje zadanih jim nalog oz. katera ustrezajo sodobnim izzivom in zahtevam v današnjem času.
Poleg zgoraj navedenih nalog kriminalisti, tako kot druge pooblaščene uradne osebe v policiji, izvajajo ugotavljanje identitete, prijetja, privedbe, pridržanje, izsleditev, zavarovanje, informiranje o posameznem dogodku, preprečitev posameznega dejanja, odkrivajo posamezna dejanja in neposredno obravnavajo kazniva dejanja (op. preprečevanje, preiskovanje kaznivih dejanj ter prijemanje storilcev teh dejanj).

Za vse zgoraj navedena izredno zahtevna opravila oz. zadane naloge je delodajalec kriminalistom v skladu z zadnjimi Pravili o civilni službeni obleki, delovni obleki in denarnih nadomestilih (dokument GPU št. 007-21/2017 z dne 9.2.2018) dodelil:
– delovno in identifikacijsko vetrovko, delovni jopič, delovne hlače, kombinezon, srajca z dolgimi rokavi ali puli, majica s kratkimi rokavi, kapa, nogavice in terenski čevlji, zimska vetrovka, šal, usnjene rokavice, podobleka, podkapa, hlačni pas, službeni pas, torbica za prikrito nošenje pištole in službena torbica.

Da bi lažje razumeli delo kriminalista naj navedemo, da kriminalist opravlja naloge neposredno in pretežno na terenu, zaradi česar je izpostavljen vremenskim in drugim škodljivim vplivom. Kot pooblaščena uradna oseba dela tudi v posebnih razmerah, kar vključuje delo ob nedeljah in praznikih, delo v deljenem delovnem času, nočno delo, delo daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo kot redno obliko dela, dežurstvo, ki se odreja izjemoma, ko je to iz varnostnih razlogov potrebno in pripravljenost za delo. Delo je organizirano pretežno po razporedu, vendar se v večini primerov razporejanje na delo izvaja s spremembami, s čimer se delo prilagaja problematiki in zadanim nalogam, ki so posledica zunanjih dejavnikov.
Oprema, ki jo kriminalisti uporabljajo za svoje delo, je delno zastarela in pomanjkljiva, zato delodajalcu dajemo pobudo in zahtevo, da se nemudoma pristopi k spremembam in vrsti in obliki ter količini opreme, ki bodo v nadaljevanju dodeljeni kriminalistom za njihovo nemoteno izvajanje nalog in za zagotavljanje minimalnih standardov za zdravje pri njihovem delu.

Zahteva in predlog izboljšanja za opremo kriminalistov:
1. Delovna obleka
– Zaščitna majica (v osebni zadolžitvi, ustrezne velikosti),
– Zaščitni telovnik (v osebni zadolžitvi, ustrezne velikosti)
Kriminalisti vsakodnevno obravnavajo različna hujša kazniva dejanja (ogledi krajev se opravljajo tudi ponoči ali več dni skupaj, tajna opazovanja v nepredvidenih okoliščinah in časovnih okvirih, zasede, prijemanje storilcev kaznivih dejanj ob izvajanju zaključnih akcij, ipd.). Prav tako vsakodnevno opravljajo dežurstvo ter pripravljenost in opravljajo različne naloge preprečevanja vseh oblik kriminalitete in nezakonitega prehajanja državne meje (sodelovanje pri varovanju državne meje je v zadnjem času redna oblika dela). Opravljajo hišne preiskave in prijetja ter transport storilcev kaznih dejanj. Vse navedeno zajema tudi nevarne postopke, delo ponoči in delo v težkih vremenskih razmerah. Zaradi nevarnih postopkov menimo, da so vsi upravičeni do novih zaščitnih majic. Vsi ostali policisti so v zadnjem času v osebe zadolžitve prejeli že zaščitno majico, uporabljajo neprebojni jopič, ki ga imajo v kolektivni zadolžitvi in sedaj bodo prejeli novi zaščitni telovnik (modularni), medtem ko kriminalisti v vsem tem času niso prejeli nobenega dela od navedenih zaščitnih sredstev, kar postavlja kriminaliste v podrejeni in neenak položaj pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Po našem mnenju je to nedopustno.

– vetrovka in pohodne hlače (enako kot PPE GPU – Windstopper),
– večja torba za prenos nujno potrebne opreme

Delo kriminalista, ki opravlja dežurno službo oziroma pripravljenost ali neposredno delo na terenu (npr. ilegalne migracije) poteka v vseh vremenskih razmerah (dež, mraz, sneg, vetrovne razmere…), zato ocenjujemo, da je nujno potrebno, da se vsem kriminalistom, ki te opreme še nimajo, dodelijo nepremočljive hlače in zgornji del (vetrovko, ki jo trenutno uporablja PPE GPE) iz materiala Goretex, kakor tudi zimski pulover – modri, podhlače in puli (trenutno uporablja PPE GPE). Kriminalisti prav tako potrebujejo pri svojem delu večjo prenosno torbo (podobno kot trenutne PPE torbe) za prenos nujno potrebne opreme za delo (kombinezon, jakno, terenske čevlje, majice, orožje,…), saj le-ti pripravljenost opravljajo na domačem naslovu in je potrebno opremo prenašati in to takoj, glede na posamezne zahteve dogodkov in dejanj storilcev.

– delovna vetrovka (modularna),
– delovna vetrovka (enako kot SPN in MKO),
– delovna identifikacijska vetrovka,
– delovni jopič,
– delovni taktični jopič (enako kot SPN in MKO),
– delovne hlače,
– delovne dežne hlače,
– kombinezon (zelen)

2. Naši člani so nas opozorili, da imajo kriminalisti v osebni zadolžitvi le en kombinezon z označbami »POLICIJA«, zelene barve in dve vetrovki. Iz operativnih, predvsem pa higienskih razlogov in razlogov preprečevanja dejavnikov tveganj okužb z najrazličnejšimi bakterijami in virusi, saj se le-ti kombinezoni umažejo pri ogledih krajev kaznivih dejanj in dogodkov (požari, najdbe trupel, umori, delo z ilegalnimi prebežniki, itd.). Zahtevamo, da se vsem kriminalistom zagotovi še en dodaten kombinezon, z označbami »POLICIJA«, zelene barve. Tudi strokovna navodila v zvezi prenašanja nalezljivih bolezni opredeljujejo, da je v primerih, ko so na kombinezonih izločki – le te potrebno oprati. Zaradi tega je nujno potrebno, da ima vsak kriminalist, ki opravlja oglede, najmanj dva kombinezona, saj brez uporabe zaščitnih sredstev ne morejo varno opravljati nalog. Dolžnost delodajalca je, da zagotovi ustrezna delovna zaščitna sredstva.
Dodatno predlagamo, da se preuči možnost, da se t.i. »zeleni kombinezon« v svoji obliki in kroju izloči iz uporabe (opomba: z manjšimi modulacijami v kroju je v uporabi že najmanj od leta 1992; javnost kriminaliste ob uporabi tega kombinezona enači z »gozdarji«), ter se pristopi in opravi zamenjava z novim sodobnejšim krojem in barvo (npr. črna barva), kar bo ustrezalo vsem tehničnim zahtevam za varnost pri delu in za uspešno izvajanje nalog kriminalistov.

Prav tako predlagamo, da se delovna vetrovka in delovni taktični jopič dodeli iz že določene zasnove, ki velja za MKO in SPN.
– kombinezon – črn (enako kot SPN in MKO).
Kriminalisti v večini primerov izvajajo tudi naloge, ki so opredeljene za kriminaliste SPN in MKO (op. kadrovska podhranjenost SPN in MKO oz. kriminalistične policije), vsled česar menimo, da je nujno potrebno, da imajo vsi kriminalisti t.i. »delovne kombinezone črne barve«, katere po svojih tehničnih lastnostih ustrezajo standardom za zagotavljanje varnosti pri delu in za uspešno izvajanje njihovih nalog.

– delovna majica z dolgimi rokavi in visokim ovratnikom,
– delovna majica s kratkimi rokavi,
– majica s kratkimi rokavi – črna (enako kot SPN in MKO),
– delovni puli,
– delovno termo perilo,
– delovna kapa – zimska,
– delovna kapa – letna,
– delovne nogavice,
– delovni terenski čevlji (enako kot policisti PP – Haix),
– delovni taktični čevlji (enako kot SPN in MKO),
– delovna podkapa,
– delovni službeni hlačni pas,
– delovni službeni pas,
– delovni službeni pas – komplet s torbico (enako kot SPN in MKO),
– torbica za prikrito nošenje pištole (enako kot SPN in MKO).

Kriminalisti SKP imajo v osebni zadolžitvi pištolo Glock 19, kateri je bil priložen tok za prikrito nošenje, katerega je mogoče namestiti na navaden hlačni pas. Pri operativnem delu in na strelišču, ko je kriminalist opremljen s taktičnim neprebojnim jopičem (PPE neprebojni jopič z napisom POLICIJA), se je po prejetih informacijah naših članov izkazalo, da omenjeni tok ni primeren za uporabo oz. obstaja velika verjetnost samopoškodovanja, saj mora uporabnik med in po zaključenem streljanju, ko je naboj v cevi in je potrebno pištolo z vstavljenim nabojem pospraviti v tok, cev pištole, po odmaknitvi jopiča, ker se tok skrije pod jopič, obrniti proti telesu ter tako ogroža svoje življenje. V zvezi tega predlagamo, da se obstoječe toke zamenja oz. nadomesti z drugimi toki, ki bodo varnejši za uporabo.
– delovni nahrbtnik,
– odsevni brezrokavnik (enako kot SPN in MKO),
– naglavna svetilka za opravljanje ogledov krajev kaznivih dejanj.

Kriminalisti, ki opravljajo ogledno službo, se v nočnem času pri opravljanju ogledov krajev kaznivih dejanj večkrat srečujejo s težavo na mestih, kjer ni razsvetljave – tako v primerih vidnosti za druge udeležence v primeru prometa in hkrati pri zapisovanju podatkov v beležko potrebujejo svetlobo in obe prosti roki. Pri tem bi jim prav prišla ustrezna naglavna svetilka, ki omogoča beleženje zaznanih posebnosti na kraju v beležko, za kasnejšo sestavo zapisnika o ogledu kraja dejanja.

2. Civilna obleka (enako kot za delavce UVZ; količinsko in rok uporabe opredeljeno kot za »policiste, ki občasno opravljajo varovanje«):
– civilna jakna – zimska,
– civilna jakna – prehodna,
– civilni dežni plašč,
– civilni suknjič,
– civilni pulover,
– civilne hlače,
– civilna srajca z dolgimi rokavi,
– civilna srajca s kratkimi rokavi,
– civilna kravata,
– civilna zimska kapa,
– civilni šal,
– civilne usnjene rokavice,
– civilno termo perilo,
– civilni usnjeni hlačni pas,
– civilne nogavice,
– civilni čevlji – nizki
– civilni čevlji – polvisoki.

Kljub dejstvu, da regijski kriminalisti poleg zgoraj navedenih nalog nemalokrat nudijo pomoč Uradu za varovanje in zaščito (UVZ) pri varovanju varovanih oseb oz. občasno izvajajo varovanje varovanih oseb, jim delodajalec ni dodelil civilne službene obleke kot to izhaja iz PRILOGE 1 poprej navedenih Pravil o civilni službeni obleki, delovni obleki in denarnih nadomestilih iz leta 2018 (zimska in prehodna jakna, dežni plašč, suknjič, pulover, hlače, srajca z dolgimi in kratkimi rokavi, kravata, rokavice, zimska kapa, šal, usnjeni hlačni pas, termo perilo, nogavice, čevlji nizki in polvisoki). Od kriminalistov se za občasno varovanje zahteva uporaba »sodobnih« oblačil, vključujoč kravate in podobne modne dodatke, pri tem pa naj bi bilo samoumevno, da kriminalisti sami priskrbijo tovrstna oblačila za izvajanje nalog varovanja, kar je nedopustno in v nasprotju z namenom pravic zapisanih v zakonu.

Prav tako kriminalisti nemalokrat pri izvajanju različnih opravil preiskovanja gospodarske kriminalitete, postopke izvajajo neposredno na »očeh« javnosti in novinarjev, pri čemer je bistvenega pomena, kako so v času izvajanja teh nalog oblečeni. Upoštevajoč, da se v večini primerov te naloge izvajajo zoper javne osebe ali osebe iz politične in gospodarske sfere ter v javnih oz. državnih ustanovah, je interes javnosti toliko večji in so kriminalisti v teh primerih absolutno neposredno izpostavljeni.

Na podlagi vsega navedenega in iz razlogov varstva in zdravja pri delu vas pozivamo, da se kriminalistom zagotovi osnovna dodatna oprema za varno opravljanje nalog kot je navedeno in tudi ustrezno utemeljeno. Skladno z določbami Kolektivne pogodbe za policiste in predpisi iz področja varnosti in zdravja pri delu, nas o vaših ukrepih v smeri zagotovitve zahtevane opreme obvestite v najkrajšem času. Od vas kot delodajalca upravičeno pričakujemo, da zagotovite in odpravite ugotovljene dejavnike tveganja. V nasprotnem primeru lahko razumemo, da gre za opustitev dolžnosti delodajalca, da poskrbi in zagotovi ustrezne delovne pogoje in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Rok Cvetko
PREDSEDNIK