(Ne)odvisna analiza PUI – kaj skriva MJU?

Obveščamo vas, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije v ponedeljek zvečer, 5. 10. 2020, končno le prejeli t.i neodvisno strokovno analizo ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki jo je Vlada RS naročila na podlagi II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19; v nadaljevanju Sporazum).

Že po prvem pregledu ugotavljamo, da nam Ministrstvo za javno upravo ni posredovalo celotnega gradiva, zaradi česar smo v Policijskem sindikatu Slovenije že podali zahtevo za posredovanje vsega manjkajočega gradiva, da bomo analizo sploh lahko preučili – na podlagi posredovanega gradiva namreč ni mogoče vsebinsko celovito presoditi ustreznost predmetne analize. 

Precej nenavadno je tudi dejstvo, da iz posredovane Analize niso razvidni niti avtorji. Običajno se avtorji takšnih analiz izpostavijo in pohvalijo, saj takšni dokumenti praviloma predstavljajo reference avtorjem pri njihovem nadaljnjem znanstveno raziskovalnem delu. Žal v tem primeru ni jasno, ali je analiza plod raziskovalnega dela uveljavljenih strokovnjakov ali pa gre zgolj za »seminarsko nalogo« študentov Fakultete za upravo.  

Glede na to, da je Ministrstvo za javno upravo velik zagovornik transparentnosti na področju porabe javnega denarja pričakujemo, da nam bo manjkajočo dokumentacijo nemudoma posredovalo. 

Šele po prejemu vsega gradiva bomo lahko preverili, ali analiza ustreza zavezam iz Sporazuma in podali oceno o dejanskem izvrševanju vladnih obveznosti. 

O naših ugotovitvah vas bomo sproti obveščali.