Kontrolne točke – upoštevane zahteve PSS

V Policijskem sindikatu Slovenije smo na vodstvo Policije zaradi neustreznih delovnih pogojev na kontrolnih točkah na mejah s sosednjimi državami podali več zahtev, dopisov in vprašanj (v prilogi).

Po večkratnih opozorilih, tudi z objavo neustreznih delovnih pogojev v  medijih in obveščanju inšpekcijskih služb, v kolikor se zadeve ne bi uredile, sta se v reševanje nastale problematike aktivno vključila državni sekretar na MNZ, g. Franc Kangler in v.d. generalnega direktorja Policije, g. Andrej Jurič, ki si je kontrolne točke z Republiko Italijo tudi ogledal. 

Z zadovoljstvom vas obveščamo, da so se po pozivih Policijskega sindikata Slovenije vse kontrolne točke na meji z Republiko Italijo ustrezno uredile: policisti na teh točkah imajo sedaj ogrevane zabojnike na sami liniji dela, prav tako so točke ustrezno označene, zavarovane in osvetljene. 

Vse člane in ostale zaposlene obveščamo, da bomo še nadalje opozarjali na morebitne pomanjkljivosti na vseh področjih dela in po potrebi zahtevali ukrepanje pristojnih organov – vse dokler delovni pogoji na slehernem delovnem mestu v MNZ, IRSNZ in Policiji ne bodo primerno urejeni.

PRILOGA:          

–  dopis PSS, št. 15/2020-257, 15. 10. 2020

– dopis PSS, št. 15/2020-257/5, 20. 10. 2020

– dopis PSS, št. 15/2020-257/9, 17. 11. 2020