Evropska konferenca »Ubranitev in krepitev sindikalnih pravic v javnih službah v okviru projekta Sindikalne pravice in izvajanje pravic« – obvestilo

Policijski sindikat Slovenije se je udeležil spletne konference z naslovom Ubranitev in krepitev sindikalnih pravic v javnih službah v okviru projekta Sindikalne pravice in izvajanje le-teh, ki so jo organizirale evropske sindikalne centrale EPSU, EUROMIL in EuroCOP.

Policijski sindikat Slovenije je s strani evropske sindikalne centrale EuroCOP prejel posebno povabilo k udeležbi na tej konferenci.  Na konferenci smo razpravljali o pravicah sindikatov v javnih službah in o krepitvi moči sindikatov. EuroCOP (kratek opis centrale v nadaljevanju) nas je prepoznal kot resnega in odgovornega sindikalnega partnerja, ki se »neusmiljeno« bori za pravice policistk in policistov v Sloveniji. Naše neformalno sodelovanje z EuroCOP se je pričelo v času napovedi naše stavke, kjer so nam sindikalne centrale v EU izrekle vso podporo, ker so ocenile, da morajo sindikati v borbi za pravice držati skupaj, kar še posebej velja za policijske strukture.

Na konferenci smo vsebinsko razpravljali o spremembi Direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU, ki je pritegnila veliko pozornost, saj sprememba direktive daje državam članicam možnost, da nekatere kategorije delavcev (javni uslužbenci, javne službe za nujne primere, oborožene in policijske sile) izključijo iz področja uporabe tovrstne zakonodaje. Zato je potrebno na vseh nivojih krepiti sindikalno moč in vplivati na ustvarjenje delovnih pogojev, ki bodo transparentni in predvidljivi ali v nasprotnem zagotoviti ustrezno plačilo. 

O EuroCOPu: EuroCOP je krovna organizacija za 30 policijskih sindikatov in organizacij policijskega osebja v Evropi. S sedežem v Luksemburgu  zastopajo interese več kot 230.000 policistov v 25 evropskih državah. EuroCOP se ukvarja z vprašanji tako čezmejnega policijskega sodelovanja, do varnejšega delovnega okolja za policiste. So zelo ambiciozni in odločeni, da bodo prispevali k evropskim političnim razpravam in zagotavljali dodano vrednost in dali zasluženo perspektivo policijskemu poklicu. EuroCOP je bil ustanovljen novembra 2002 in je neodvisna, neprofitna organizacija, ki ni povezana z nobeno vlado ali politično stranko. EuroCOP se financira iz prispevkov članov in je odprt za vse organizacije, ki zastopajo policiste v državah članicah Evropske unije ali Sveta Evrope. 

EuroCOP je torej neprofitna organizacija, ki predstavlja glas evropskih policistov. V prizadevanjih za zaščito pravic, varnosti, vrednot in položaja evropskih policistov v družbi, EuroCOP gradi močnejše kanale za komunikacijo in sodelovanje na področju policije po vsej Evropi. Od ustanovitve EuroCOP leta 2002 se bori za spodbujanje štirih ključnih ciljev: 

  • Socialna Evropa za policijo
  • Notranja varnost v Evropi
  • Varnost za policijo
  • Solidarnost in vzpostavljanje sodelovanja 

S prizadevanjem za uresničitev teh ciljev EuroCOP podpira evropske policijske sile, ki ohranjajo našo družbo varno. EuroCOP predvideva, da bodo evropski policisti skupaj delovali v okolju enakosti, varnosti in podpore z zagotovljenimi pravicami, viri in usposabljanjem, da bodo evropski državljani dolgoročno varni. 

Trije strateški cilji EuroCOP so:

  • Dvig profila EuroCOP
  • Oblikovanje politike EU, ki podpira evropske policiste
  • Vzpostavitev najboljše policijske prakse 

Ocenjujemo, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije pripomogli h konstruktivni in vsebinski razpravi, na podlagi katere pričakujemo tudi ustrezne zaključke na evropski ravni, v smeri zaščite interesov policistk in policistov na področju izboljševanja delovnih pogojev.