Nov uspeh Policijskega sindikata Slovenije na vrhovnem sodišču!

Obveščamo vas, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije preko odvetniške pisarne, ki deluje pod okriljem specializirane zavarovalne družbe ARAG, uspešno zaključili dolgotrajno sodno bitko glede povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.

Kombinacija kilometrine in javnega prevoza je bila protipravna!

V postopku revizije je Vrhovno sodišče RS ugodilo reviziji  in s sodbo (ogled na povezavi tukaj) spremenilo sodbi sodišč prve in druge stopnje glede zahtevka za plačilo razlike v stroških prevoza na delo in iz dela

V postopku revizije je Vrhovno sodišče RS presojalo pravilno uporabo materialnega prava in sicer določb prvega, drugega in tretjega odstavka 5. člena Aneksa h KPND, ki so določali način povračila  stroškov  prevoza na delo in iz dela  (povrnitev stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi; povrnitev kilometrine; postavke, kdaj javni prevoz ni možen). 

V zadevnem primeru je Vrhovno sodišče RS odločilo, da kombinacija javnega prevoza in kilometrine ni bila upravičena, saj je delodajalec javnega uslužbenca napotil na uporabo javnega prevoznega sredstva v več kilometrov oddaljen kraj od njegovega bivališča, pri čemer mu je za ta del poti priznal kilometrino, za ostali del do delovnega mesta pa javni prevoz. Po mnenju sodišča to ni bil namen Aneksa h KPND, saj bi takšna razlaga, po katerem bi se lahko napotilo JU v drug kraj, kjer je javni prevoz možen, pomenilo, da je javni prevoz vedno možen. V zadevnem primeru je v kraju njegovega bivališča javni prevoz sicer obstajal, vendar pa zaradi voznega reda z uporabo tega javnega prevoza JU ne bi mogel pravočasno pričeti z izpolnjevanjem dnevne delovne obveze, zaradi česar je VS RS štelo, da javni prevoz ni možen (kot to določa tretji odstavek 5. člena Aneksa h KPND) in da je JU upravičen do povračila stroškov kilometrine za celotno razdaljo od bivališča do delovnega mesta. 

Na podlagi navedene sodbe imajo pravico do plačila razlike v stroških prevoza zahtevati vsi, ki jih je delodajalec, kljub dejstvu, da javni prevoz v kraju njihovega bivanja oziroma v kraju od koder se JU dejansko vozi na delo, v skladu z tretjim odstavkom 5. člena Aneksa h KPND, ni bil možen, napotil na uporabo javnega prevoznega sredstva v drug, bolj oddaljen kraj, iz katerega je bil javni prevoz sicer možen, in jim je na podlagi tega dejstva priznal kombinacijo javnega prevoza in kilometrine, namesto kilometrine za celotno razdaljo od kraja bivanja do delovnega mesta in obratno. 

Zato vse člane, ki so bili v zadnjih petih letih izpostavljeni tovrstni obravnavi pozivamo, da se lahko v zavarovanje in uveljavitev svojih pravic  obrnejo neposredno na odvetniško pisarno: 

Odvetniška pisarna LMR d.o.o.
Koprska ulica 72, SI-1000 Ljubljana
tel.: + 386 1 5302 150, faks: +386 1 5302 159
e-pošta: uros.leben@lmr.si 

Odvetniki bodo članom podali nadaljnja navodila glede podaje zahtevkov za varstvo pravic.