Preverjanje pogojev PCT in samotestiranje – obvestilo

Ker smo prejeli številna vprašanja v zvezi z izvajanjem Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/21; v nadaljevanju: Odlok), ki določa pogoj PCT tudi za uslužbence Policije, MNZ in IRSNZ, podajamo naslednja pojasnila.

V PSS se strinjamo s številnimi mnenji, ki krožijo med civilno družbo, da je vsebina navedenega Odloka sporna. Ne glede na to pa opozarjamo, da je vsak odlok Vlade RS veljaven dokler o njegovi skladnosti z Ustavo RS ne odloči Ustavno sodišče RS oz. ga Vlada RS ne odpravi ali spremeni njegovo veljavnost. Čeprav je vladavina prava v R Sloveniji postala vprašljiva, bo predmetni odlok potrebno spoštovati vse dokler bo veljal. 

Zgolj iz tega razloga članicam in članom PSS svetujemo, da se na delovnih mestih v največji možni meri izogibajo konfliktom s svojimi nadrejenimi. Prav tako pozivamo vodje organizacijski enot, da so pri izvajanju ukrepov življenjski in ne dovolijo, da bi neučinkovitost delodajalca pri pripravljanju predpisov razdvajala uslužbence, kar je očitno želja Vlade RS. 

Predlagamo, da si pri izvajanju določb odloka oziroma internih aktov delodajalca, vsa odstopanja, ki po vašem mnenju predstavljajo nezakonit poseg v vaše pravice tudi ustrezno zabeležite, saj bo PSS pravice iz delovnega razmerja članic in članov kasneje varoval s pomočjo pravne zaščite.

Čas je zagotovo na naši strani in bo zagotovo pokazal, ali so/bodo prijemi delodajalca ustrezni. Prav z namenom zaščite članstva še preučujemo predlog Postopkovnika za izvajanje odloka v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi, ki smo ga prejeli v mnenje. Usklajevalnega sestanka se bomo na vabilo delodajalca vsekakor udeležili. O naših ugotovitvah in aktivnostih vas bomo obveščali. 

V PSS razumemo resnost situacije zaradi povečanje okužb s Covid-19 in podpiramo vse ukrepe, ki prispevajo k varovanju zdravja in varnosti pri delu zaposlenih. Vendar pa menimo, da morajo biti ti ukrepi sprejeti na ustreznih pravnih podlagah, ki omogočajo tudi njihovo primerno in učinkovito izvajanje. 

Če oblast v državi ni sposobna vzpostaviti pravih obveznosti delodajalcev in zaposlenih, smo mnenja, da bo delodajalec lahko dosegel učinkovitejše varovanje zdravja in varstva pri delu, ki je tudi v interesu vseh uslužbencev, ko bo ukrepe sprejemal v spoštljivem okolju z dobronamernim vključevanjem zaposlenih in njihovih predstavnikov, brez groženj in enostranskega vsiljevanja ukrepov za vsako ceno. 

Prav zato delodajalca ob tej priložnosti pozivamo, da spremeni odnos do zaposlenih v Policiji, MNZ in IRSZN tako, da bo zagotavljal takšno delovno okolje, v katerem bodo uslužbenci spoštovani in jim bo dovoljeno dostojanstvo.