Zaničevanje policistov in javne zaveze GDP – zahteva za pojasnila

Policijski sindikat Slovenije je na generalne direktorja Policije, g. dr. Antona Olaja v zvezi zaničevanja policistov in javne zaveze GDP naslovil zahtevo za pojasnila.

Spoštovani,

dne 14. 10. 2021 ste v javnih medijih oziroma na vašem uradnem Twitter računu zapisali:

»V zadnjem času je zaslediti v javnosti pojave zaničevanja @policija_si in policistov. Imenuje se jih z nacisti, fašisti, organizirana tolpa, itd. Včeraj sem zadolžil določene policiste za aktivnejše zoperstavljanje zoper tovrstne negativne pojave. Napovedujem ničelno toleranco.«.

Vaše izvajanje so povzeli številni javni mediji, zato smo pristopili k usmerjanju policistov, ki so bili predmet zaničevanja, razžaljenja in obrekovanja, na Službo generalnega direktorja policije. Pri tem so dobili pojasnilo, da delovna skupina oziroma zadolžitev določenih policistov za aktivnejše zoperstavljanje tovrstnih negativnih pojavov ni bila oblikovana oziroma ni bila ustanovljena, in iz tega naslova delodajalec ne zagotavlja pravne pomoči.

Ker pravna pomoč po ZODPol, seveda pod določenimi pogoji iz 64. člena, predstavlja tudi upravičenje iz delovnega razmerja, vas prosimo za odgovor oziroma pojasnilo na naslednje vprašanje: Ali policijske enote, v okviru 64. člena ZODPol, upoštevajo tudi zgoraj navedene »deviacije«, v katerih se policisti znajdejo kot oškodovanci in zoper katere ste se vi zoperstavili z besedami ter navedli, da zagovarjate ničelno toleranco?