Napotitve policistov z že pridobljeno najmanj višješolsko izobrazbo na izredni študij – odgovor delodajalca

Ker se je več članic in članov obrnilo na Policijski sindikat Slovenije z vprašanjem, ali so kljub že pridobljeni najmanj višješolski izobrazbi in že pridobljenemu poklicu policista dolžni opraviti še izredni študij na Višji policijski šoli Policijske akademije, kamor so s strani delodajalca na podlagi določb 110. člena ZODPol napoteni, smo delodajalca pozvali, da na naša ponovna vprašanja poda jasna stališča.

Od delodajalca smo prejeli odgovor, kjer so med drugim zapisali, da se ob napotitvi na izobraževanje za pridobitev višješolske izobrazbe policist upošteva tudi že pridobljena druga najmanj višješolska izobrazba. Skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13; ZVSI) je obseg in organizacija študija izrednim študentom na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja in delovnih izkušenj pri opravljanju poklica policist namreč prilagojena. 

Postopek priznavanja predhodno formalno, neformalno in z delom pridobljenega znanja na podlagi 14. člena ZVSI, ki je podrobneje urejen v Pravilniku o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/10), vodi študijska komisija Višje policijske šole. Po končanem postopku se študentu izda sklep, v katerem študijska komisija konkretno navede, katero znanje in veščine oziroma katere kompetence ter v kakšnem obsegu se mu priznajo. 

Študentu se torej lahko predhodno pridobljeno znanje prizna, če primerjava pokaže, da njihovo znanje po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali deloma ustreza splošnim ciljem in predmetno specifičnim kompetencam, določenim z višješolskim programom Policist, pri čemer se upošteva tudi stopnja in smer izobrazbe, ki jo je študent že pridobil. 

Celotni odgovor delodajalca si lahko preberete v dokumentu v prilogi.