Poziv za izplačilo nadomestila za uporabo lastnih oblačil

Na delodajalca smo naslovili spodnjo zahtevo za obračun in izplačilo nadomestila za uporabo lastnih oblačil. Člani PSS so nas namreč obvestili, da pri izplačilu marčevske plače tega nadomestila niso prejeli.

 

Člani PSS so nas ponovno obvestili, da letos, ponovno ob plači za mesec marec 2018, niso prejeli izplačanega nadomestila za uporabo lastnih oblačil.

Pravilnik o civilni službeni in delovni obleki neuniformiranih policistov ter čiščenju oblek in nadomestilih v 2. odstavku 7. člena določajo, da so do denarnega nadomestila iz prejšnjega odstavka upravičeni policisti, ki so bili na delovna mesta iz četrtega odstavka 40.a člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) razporejeni najmanj šest mesecev v preteklem letu.

Nadalje je v 3. odstavku 7. člena  Pravilnika o civilni službeni in delovni obleki neuniformiranih policistov ter čiščenju oblek in nadomestilih določeno, da se denarno nadomestilo izplača enkrat letno za preteklo leto, skupaj s plačo za mesec marec.

Člani PSS denarnega nadomestila ob plači za mesec marec 2018 niso dobili izplačanega. S tem ste s plačilom obveznosti v zamudi, zaradi česar so člani PSS na podalgi 299. člena OZ v povezavi s 378. členom OZ upravičeni tudi do izplačila zakonskih zamudnih obresti.

Zato vas pozivamo, da vsem upravičencem najkasneje v roku 8 dni po prejemu tega poziva obračunate in izplačate nadomestilo za uporabo lastnih oblačil. V primeru, da v navedenem roku nadomestila za uporabo lastnih oblačil ne boste izplačali bodo naši člani plačilo nadomestila, ki jim pripada, za uporabo lastnih oblačil zahtevali neposredno na pristojnem delovnem sodišču skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

V pričakovanju vašega odgovora in izvensodne rešitve predmetne zadeve vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK