ZAČASNO PRENEHANJE IZVAJANJA STAVKOVNIH AKTIVNOSTI – OBVESTILO

Obveščamo vas, da sta Svet PSS in Svet SPS na svojih sejah odločala o nadaljevanju  stavkovnih aktivnostih v Policiji, MNZ in IRSNZ.

Pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja so glede na zahteve posameznih sindikatov javnega sektorja potekala ločeno, in sicer v štirih skupinah:

  • s Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (KSO),
  • s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ),
  • s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SZSVS in SDZNS),
  • s Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije (PSS in SPS).

Do 12.3.2018 so pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev potekala ločeno, dne 12.3.2018 pa so KSO, SZSVS in SDZNS nastopali enotno za isto pogajalsko mizo, medtem ko so SVIZ ter policijska sindikata še vedno nastopali ločeno.

Stavka zaposlenih v Policiji, MNZ in IRSNZ je uperjena proti Vladi RS, ki z odstopom predsednika vlade (14.3.2018), nima več pooblastil za nadaljevanje pogajanj s sindikati oz. za sklepanje zavezujočih dogovorov s sindikati.

Nadaljevanje izvajanja stavkovnih aktivnosti v vmesnem času, do formiranja nove Vlade RS s polnimi pooblastili, je nesmiselno. Iz teh razlogov se je na podlagi odločitve Svetov policijskih sindikatov (PSS in SPS) Policijski stavkovnih odbor (v nadaljevanju: PSO) odločil, da se začasno prenehajo izvajati stavkovne aktivnosti. Začasno prenehanje izvajanja stavkovnih ukrepov velja do preklica. Stavka pa ni preklicana zato prostori in vozila še naprej ostanejo označeni s plakati »stavka«.

Ne glede na navedeno pa se je v dosedanjih pogajanjih Vlada jasno opredelila, da sta 7. in 8. točka stavkovnih zahtev v pristojnosti MNZ. Od vodstva ministrstva zato zahtevamo, da bo aktivno reševalo tako predmetni zahtevi kot tudi odprte zadeve iz sporazuma 2016 (prevedba v višješolski sistem…). Odprte zadeve namreč niso povezane s pristojnostmi vladne pogajalske skupine zaradi česar bomo v primeru kakršnega koli izogibanja izpolnjevanju zahtev oz. zavez stavkovne aktivnosti nemudoma zaostrili. Enako bo PSO ravnal tudi v primeru, če bi  Vlada RS v odstopu nadaljevala pogajanja z drugimi predstavniki stavkajočih sindikatov ne pa tudi s policijskimi kot tudi v primeru  kakršnih koli poskusov koalicije, da v Državnem zboru sprejme zakone, ki bi po naši oceni posegali v področje pravic zaposlenih in morajo biti kot takšni  del socialnega dialoga.

Po končanih volitvah in imenovanju nove Vlade RS bo PSO zahteval takojšnje nadaljevanje že začetih pogajanj in izpolnitev stavkovnih zahtev.  O vseh zadevah povezanih z izvedbo stavke in njenih stavkovnih aktivnosti vas bomo pravočasno obveščali.   

Radivoj Uroševič     Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK PSS     v.d. PREDSEDNIKA SPS