Brezplačni pravni nasvet in brezplačna pravna pomoč – obvestilo

V zadnjih dneh se je na IO PSS obrnilo več članov in se zanimalo, kakšen je v PSS postopek koriščenja brezplačnega pravnega nasveta ali brezplačne pravne pomoči, ko jo potrebujejo.

Ponovno vas želimo seznaniti, da je vsak član/članica PSS avtomatično vključen v sistem kolektivnega zavarovanja pravne zaščite ARAG. Trenutni obseg kritja, ki ga za svoje člane zagotavljamo v PSS, je brez dvoma najboljši in najcelovitejši med vsemi sindikati v državi.

Skladno z veljavnimi pogoji zavarovanja članu/članici brez predhodne potrditve ali dovoljenja sindikata, v tekočem letu pripadata dve brezplačni pravni svetovanji za katerokoli pravno področje pri pogodbenem odvetniku ARAG-a, ne glede na obseg kritja, ki ga zagotavlja sindikat. Če predmet svetovanja preide v nadaljnji postopek (zahteva za varstvo pravic, pravda ipd.), se koriščen nasvet ne šteje v kvoto izkoriščenih nasvetov.

V primeru, ko član/članica potrebuje pravno zastopanje v izvensodnih ali sodnih sporih, pa sindikat, preko zavarovanja pravne zaščite in v skladu z vsakokrat veljavnimi pogoji zavarovanja in akti sindikata, omogoča koriščenje pravne pomoči na področjih, na katerih za člane PSS veljajo ugodnejši pogoji, kot so sicer določeni s splošnimi pogoji zavarovanja, in sicer:

 • pravno zaščito svetovanja za člane sindikata – dva brezplačna pravna nasveta letno (če nasvet ne preide v področje zastopanja v postopku);
 • splošna odškodninska pravna zaščita za člane sindikata na poklicnem področju;
 • splošna odškodninska pravna zaščita za člane sindikata na zasebnem področju;
 • splošna kazenska pravna zaščita za člane sindikata na poklicnem področju;
 • splošna kazenska pravna zaščita za člane sindikata na zasebnem področju;
 • pravna zaščita za člane sindikata na področju delovnega prava;
 • pravna zaščita za člane sindikata na področju socialnih zavarovanj na poklicnem področju in
 • pravna zaščita za člane sindikata na področju socialnih zavarovanj na zasebnem področju.

Ker se ob prejetih vprašanjih pojavljajo tudi vprašanja o bremenu (stroških), ki bi jih ob koriščenju pravne pomoči morali nositi člani, v nadaljevanju pojasnjujemo, da zavarovanje pravne zaščite ARAG, zajema kritje stroškov v izvensodnih in sodnih postopkih in sicer:

 • odvetniške stroške, stroške prič in stroške tolmačev,
 • stroške izvedencev oz. izvedeniških mnenj, ki jih zahteva sodišče,
 • sodne stroške oziroma sodne takse oziroma sodne povprečnine,
 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij,
 • stroške nasprotne stranke,
 • zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR v posameznem primeru.

Zavarovalno kritje s kritjem stroškov velja samo za čas članstva v PSS!

Izključno člani PSS imate pod posebej ugodnimi pogoji možnost razširitve kritja tudi na družinske člane, saj ponudba za vas vključuje od 25% do 75% popuste! Vsem članom, ki se obrnejo na IO PSS svetujemo, da kritje razširijo, saj kritje, ki ga zagotavlja PSS, velja izključno za člane, ne pa tudi za družine. Razširitev kritja na družinske člane ali pa dodatna razširitev obsega zavarovanja je mogoča na povezavi TUKAJ.

Član PSS, ki želi koristiti pravno svetovanje ali pravno pomoč, se lahko obrne neposredno na zavarovalnico ARAG, pri čemer ne potrebuje nobenega predhodnega dovoljenja ali sklepa sindikata – MORA pa navesti, da je član PSS. Ne glede na možnost direktne komunikacije z zavarovalnico, pa zaradi pridobivanja oz. pravočasnega nudenja dodatnih informacij pravnim zastopnikom članov, članom vseeno predlagamo, da se istočasno obrnete tudi na PSS, ki vam bo lahko vzporedno zagotovil vso ustrezno sindikalno pomoč pri uveljavljanju ali zaščiti vaših pravic oz. interesov.  

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK