Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe – obvestilo

Obveščamo vas, da je Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) sprejela razlago 3. člena Aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 80/18), na podlagi katere se šteje, da je do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe upravičen tudi javni uslužbenec, ki je bil na dan uveljavitve tega aneksa v delovnem razmerju v javnem sektorju in je imel na ta dan več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju. Slednje pomeni, da bodo do nagrade upravičeni tudi vsi tisti javni uslužbenci, ki so pogoj 40 let delovne dobe izpolnili že pred uveljavitvijo te (nove) pravice s kolektivno pogodbo, če so bili na dan 8.12.2018 še vedno zaposleni v javnem sektorju. Javnemu uslužbencu se jubilejna nagrada izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi te razlage, ki bo stopila v veljavo po objavi v Uradnem listu RS. O objavi razlage v Uradnem listu RS vas bomo o tem ponovno obvestili.

Glede na to, da smo v PSS v imenu članov vložili že kar nekaj zahtev za izplačilo jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, smo delodajalca pozvali, naj v teh primerih počaka na objavo predmetne razlage v Uradnem listu in šele nato odloči o upravičenosti posamezne zahteve.

Kot ste seznanjeni, je bila zahteva za jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe pri delodajalcu v javnem sektorju ena izmed stavkovnih zahtev PSS, ki si je v okviru sindikatov, članov KSJS, aktivno prizadeval za dosego te pravice. 

Višina jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju je enaka nagradi za 30 let delovne dobe in znaša 577,51 €. Za člane reprezentativnih sindikatov, podpisnikov kolektivne pogodbe, je jubilejna nagrada višja za 20% in znaša 693,01 €. 

Člani PSS lahko do obrazca za jubilejno nagrado dostopate na spletni strani PSS, kjer so vam na voljo tudi potrebna navodila.