Demanti na članek v spletnem mediju Primorska24.si

Spoštovani,

V soboto, 12.1.2019 smo bili s strani članstva opozorjeni na članek, ki je bil objavljen v spletnem mediju primorska24.si:

http://primorska24.si/policijski-sindikat-predal-debeli-rtic-azilantom/

V zvezi omenjenega članka smo še isti dan na medij naslovili spodnji demanti:

Spoštovani,

Popolnoma nekorektne in neresnične so trditve v vašem članku, da je Policijski sindikat Slovenije predal Debeli rtič Azilantom.

Stavko zaposlenih v Policiji, MNZ in IRSNZ je Policijski sindikat Slovenije napovedal že 21.12.2017. Skladno z zakonom in sodno prakso, se v času stavke in pogajanj ne more dodajati novih stavkovnih zahtev.

Skladno s predpisi smo morali najprej razrešiti aktualne stavkovne zahteve. Vlada Mira Cerarja je dne 6.7.2018 enostransko, brez predhodnega socialnega dialoga, z reprezentativnim sindikatom, izvedla prenos upravljavskih pravic na Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov.  Torej vse v času trajanja pretekle stavke.

Kljub vsemu, pa je Policijski sindikat Slovenije dejansko v oktobru javno napovedal, da bo uporabil vsa pravna sredstva in druge oblike pritiskov za vrnitev počitniških kapacitet zaposlenim, ki so leta in leta vlagali svoja sredstva od plač in regresov v njihov izgradnjo in to tudi še vedno počne.

Policijski sindikat je na Vlado R. Slovenije že naslovil zahtevo za vrnitev počitniških kapacitet zaposlenim, in tudi prejel odgovor, ki ga je Vlada predala v preučitev Ministru za notranje zadeve.

Skladno s tem nam, je Minister  za notranje zadeve pisno zagotovil, da bodo storili vse za preklic Sklepa Vlade in počitniške kapacitete, ob finančnih možnostih,  vrnili na razpolago policistom in drugim zaposlenim v MNZ.

Pogajanja in pogovori o tem še potekajo. Odvisno od ravnanja Vlade je, ali bomo primorani uporabiti pravne postopke oz. celo nove sindikalne akcije, ki so legitimne šele po tem, ko smo pisne zahtev naslovili.

Še vedno vztrajamo na tem, da je Debeli rtič zgrajen in financiran tako s strani občine Koper, ki je zemljišča pred mnogimi leti pogodbeno podarila izključno za namen počitniške dejavnosti, zaposlenih v Policiji in MNZ, kot tudi s strani zaposlenih, ki so se leta odrekali regresu in celo delu plače za gradnjo in urejanje objektov. Nenazadnje, pa je bil projekt financiran tudi iz proračuna Policije in MNZ, ki je skladno z namenom financiral to dejavnost.

Torej spoštovano uredništvo… Nismo se odrekli našim zahtevam in to ni bil predmet razreševanja stavkovnih zahtev v času zadnje stavke v Policiji, MNZ in IRSNZ. Bomo pa v to morda prisiljeni, v kolikor ne bo posluha in zdrave pameti s strani Vlade in MNZ.

Hkrati striktno zahtevamo, da navedete ime in priimek avtorja omenjenega prispevka. V kolikor naš demanti ne bo upoštevan, bomo prisiljeni zoper avtorja in medij zaradi nekorektnega članka in popolne neresnične vsebine uporabiti vsa legitimna pravna sredstva.

Medij primorska24.si je v nedeljo, 13.1.2019 v zvezi našega demantija objavil sledečo novico:

http://primorska24.si/pojasnilo-pss-ja-glede-letovisca-mnz-debeli-rtic

Ker omenjeni medij nikjer ne razpolaga z imeni avtorjev člankov, kontaktnimi podatki oz. podatki odgovornega urednika (kot je to navada v svetu profesionalnih medijev), temveč le z elektronsko pošto uredništva, smo od uredništva zahtevali ime in priimek avtorja nekorektnih in neresničnih izjav.

V odgovor na našo zahtevo smo prejeli sledeči odgovor:

»Glede vaše zahteve po razkritju osebnih podatkov, pa menimo, da gre za namen osebnega obračunavanja, kar spominja na totalitaristične prijeme preteklih in propadlih politično enostrankarskih režimov.«

Policijski sindikat Slovenije od samega začetka obstoja strmi k profesionalnemu odnosu z mediji. Zato se bomo na nekorektne in popolnoma neresnične članke vedno odzvali z dejstvi. Prav tako želimo v komunikaciji vedeti s kom komuniciramo, kar pa v primeru tega članka in medija očitno ni mogoče.