Ocenjevanje javnih uslužbencev v policiji in MNZ za leto 2018 – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi ocenjevanja javnih uslužbencev v policiji in MNZ za leto 2018 na delodajalca naslovil spodnjo zahtevo:

V PSS smo se seznanili z dopisom Sekretariata, MNZ, »Ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2018 in napredovanje v letu 2019 – usmeritve«, s katerim se usmerja vodje enote k zagotovitvi enake, enotne in pravočasne izvedbe postopkov ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2018 in napredovanj v letu 2019.

Ugotavljamo, da se v navedenih usmeritvah ni upoštevalo posebne okoliščine v letu 2018, ki bi lahko pomembno vplivale na oceno delovne uspešnosti posameznega javnega uslužbenca.

Na podlagi stavkovne napovedi PSS, se je 12.2.2018 začela stavka v Policiji in MNZ, ki je trajala vse do 27.12.2018, ko je bil sklenjen stavkovni sporazum. Skladno z začetkom stavke so se začele izvajati stavkovne aktivnosti, v katere so bili vključeni vsi zaposleni uslužbenci. V obdobju med 26.3.2018 in 17.9.2018 se je po odločitvi Policijskega stavkovnega odbora obseg stavkovnih aktivnosti zaradi odstopa Vlade RS, volitev in do formiranja nove Vlade zmanjšal na minimum. Zato je treba upoštevati, da se za javne uslužbence, ki so v skladu z navodili Policijskega stavkovnega odbora izvajali stavkovne aktivnosti v obdobju med 12.2.2018 in 26.3.2018 ter med 17.9.2018 in 27.12.2018, ne more ocenjevati delovna uspešnost v navedenim obdobju.

V PSS ne moremo dopustiti, da bi pri ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2018  prišlo do neenakopravne obravnave stavkajočih in tistih, ki niso stavkali. Glede na Zakon o stavki (ZStk), bi lahko tudi kasnejše sankcioniranje stavkajočih z nižjo delovno oceno pomenilo nasilni povračilni ukrep delodajalca ter diskriminacijo stavkajočih zaradi uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin določenih z Ustavo Republike Slovenije, med katere spada tudi pravica delavcev do stavke.

Stavka je že po definiciji pravica do organizirane prekinitve dela (v primeru Policije stavkovne aktivnosti potekajo v skladu z omejitvami iz 76. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)). Zato se zaposlenim, ki so sodelovali v stavki, obdobje izvajanja stavkovnih aktivnosti ne more šteti v ocenjevalno obdobje, ker bi to predstavljalo neposredno diskriminacijo in nezakonito poseglo v njihove pravice.

Zahtevamo, da usmeritve o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2018 ustrezno dopolnite z jasnimi navodili vodjem enot, da opravljanje nalog javnih uslužbencev v obdobju stavkovnih aktivnosti v letu 2018 ne upoštevajo pri ocenjevanju delovne uspešnosti. Vsak javnih uslužbenec ima sicer tudi možnost pritožbe na oceno delovne uspešnosti, če bi bil ocenjevan tudi za opravljeno delo v spornem obdobju. Članice in člani PSS imajo v takem primeru tudi možnost koriščenje brezplačne pravne pomoči pred komisijo in v vseh fazah sodnega postopka za zagotavljanje sodnega varstva. Zato vas pozivamo, da v izogib nepotrebnim delovnim sporom preko vodij enot zagotovite ocenjevanje delovne uspešnosti z upoštevanjem vseh pravic javnih uslužbencev.

Pričakujemo, da boste našo zahtevo preučili in se o njej tudi v najkrajšem času opredelili z odgovorom.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK