Pravica do nadomestila za neizrabljen letni dopust – pomembna odločitev sodišča na podlagi sodne prakse EU

Obveščamo vas, da je PSS izboril novo, pomembno sodno odločitev, ki se nanaša na pravico do nadomestila za neizrabljen dopust, če je do slednjega prišlo iz objektivnih razlogov. Pravica je pomembna zlasti za najranljivejše delavce, ki so se zaradi nepredvidenih okoliščin znašli v hudi socialni stiski.

V PSS smo članu preko specializirane zavarovalne družbe ARAG zagotovili strokovno pravno pomoč, s katero smo mu zagotovili ustrezno podporo, pri čemer smo se sklicevali na sodno prakso sodišča EU. S tožbenim zahtevkom smo uspeli uveljaviti pravico, do katere so upravičeni vsi delavci v Republiki Sloveniji, ki so se ali se bodo znašli v podobnih situacijah.

V danem primeru smo v imenu člana podali tožbeni zahtevek za priznanje pravice do nadomestila za neizrabljen letni dopust, ker ga član, zaradi neprekinjenega bolniškega staleža, kot posledico težke in neozdravljive bolezni in kasnejše invalidske upokojitve, ni mogel izkoristiti. Sodišče je delavcu prisodilo nadomestilo za neizkoriščen letni dopust za obdobje petih let. Delodajalec je v sodnem postopku zavzel stališče, da je dolžan izplačati nadomestilo le po referenčnem obdobju, ki za letni dopust določen v ZDR-1 (2 letno obdobje), ne pa za celotno obdobje, ko član iz objektivnih razlogov ni mogel izrabiti letnega dopusta.

Sodišče se je tako pri obravnavanju predmetne zadeve utemeljeno sklicevalo na ustaljeno sodno prakso Vrhovnega sodišča RS in Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je šla v smeri, da je delodajalec članu dolžan plačati nadomestilo za neizrabljeni letni dopust tedaj, ko delavec svoje pravice do plačanega letnega dopusta objektivno ni mogel izvršiti. Praksa sodišča EU sicer določa tudi, da pravica do nadomestila za neizrabljen dopust pripada tudi svojcem v primeru smrti delavca.

V PSS glede na sodbo ocenjujemo, da gre za pomembno sodno odločitev, ki vsem delavcem v najtežjih življenjskih situacijah zagotavlja ustrezno varstvo pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Toliko bolj pa v luči prvega maja, mednarodnega praznika dela, ko se bomo spomnili zgodovinskega boja za delavske pravice, ki se nadaljuje še danes.