Koriščenje izrednega dopusta, zaradi spremljanja prvošolca v šolo na prvi šolski dan – obvestilo

Obveščamo vas, da smo se v PSS zaradi tolmačenja sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 35/2018 obrnili na Ministrstvo za javno upravo in povprašali za mnenje glede odsotnosti z dela zaradi koriščenja izrednega dopusta, ko bi članica ali član PSS spremljal prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

V odgovoru Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da že Zakon o delavcih v državnih organih (v nadaljevanju: ZDDO) v 41. členu vsebuje vsebino, identično vsebini 29. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND). Zaradi navedenega je 41. člen ZDDO pravna podlaga za odsotnost zaradi spremstva prvošolca za javne uslužbence, katerih pravica do letnega dopusta je urejena v ZDDO.

V PSS sicer menimo, da je prednostno treba upoštevati določila kolektivne pogodbe, vendar sta v tem primeru pravici javnega uslužbenca zaposlenega v Policiji oziroma MNZ, identični. Zato za javnega uslužbenca ni niti pomembno, na katero določilo se sklicuje pri uveljavljanju te pravice iz delovnega razmerja. Če pa želi pravico uveljaviti, se mora nanjo sklicevati in pri delodajalcu vložiti pisno vlogo/zahtevo za uveljavitev pravice iz delovnega razmerja.

Zato članice in člane obveščamo, da si lahko zaradi spremljanja prvošolca v šolo na prvi šolski dan zagotovijo koriščenje izrednega dopusta. Pri tem pa opozarjamo, da je treba pri delodajalcu pravočasno – še pred začetkom šolskega leta (predlagamo vsaj mesec dni pred tem), vložiti pisno vlogo za odobritev izrednega dopusta, zaradi spremljanja prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Predlagamo, da pisni vlogi priložite kopijo dokazila (kopijo potrdila o vpisu ali drugo dokazilo). Če bi delodajalec upravičenem članu PSS zavrnil vlogo oziroma s sklepom odločil negativno, se nemudoma obrnite na nas, da vam lahko omogočimo hitro sindikalno in pravno pomoč.

S spoštovanjem,

Radivoj UROŠEVIČ

Predsednik PSS