Sprejeta novela ZODPol, realizirana IV. točka Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev – obvestilo

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Državni zbor RS na seji 28.5.2019 z glasovi vseh navzočih poslancev sprejel predlog Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E), s katero je realizirana IV. točka Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev.

Na podlagi sprememb zakona se bo z aktom o organizaciji in sistemizaciji vključilo policiste, ki so pripadniki specialne enote, pilote, letalce-tehnike, letalce-kontrolorje, inštruktorje in učitelje letenja, pomočnike za varnost letenja in usposabljanja, bombne tehnike, policiste sektorja za posebne naloge ter policiste na določenih delovnih mestih operativnih skupin boja proti organiziranemu kriminalu, ki opravljajo delo v posebnih pogojih in obremenitvah, v 5. skupino delovnih mest pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja (nekdanja 12/18). Navedeno pomeni, da bo delodajalec za te skupine policistov plačeval višji prispevek v poklicno zavarovanje, zato bodo imeli več sredstev na svojih računih poklicnega zavarovanja in se bodo lahko tudi ugodneje ali nekoliko prej poklicno upokojili. Ostali policisti, ki opravljajo naloge, ki so povezane z večjo nevarnostjo za varnost, zdravje ali življenje ali ki jih zaradi posebnih obremenitev ni mogoče opravljati po določeni starosti, se vključijo v 3. skupino poklicnega zavarovanja (nekdanja 12/16).

Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. V PSS se zato že aktivno pripravljamo na usklajevanje in vsebinske utemeljitve stališč sindikata ob predvideni spremembi akta o organizaciji in sistemizaciji ter končno realizacijo sporazuma.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

Predsednik PSS