Izvršitev VI. točke sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev – obvestilo

Obveščamo vas, da je na podlagi dolgotrajnih naporov PSS, posredovanih dopisov in urgenc vodstvu Policije in ministru za notranje zadeve RS, g. Boštjanu Poklukarju, končno prišlo do realizacije VI. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur.l.RS, št. 3/19; v nadaljevanju Sporazum) v celoti, in sicer tudi v delu, ki se nanaša na presistemizacijo delovnih mest v plačni supini J v Policiji, kot izhaja iz priloge Sporazuma, Dogovora o razrešitvi točke 6. stavkovnih zahtev.

V PSS smo glede izvajanja Sporazuma konstantno opozarjali na neizvršeno VI. točko, iz katere izhaja, da Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, PSS in SPS s posebnim dogovorom uskladijo  presistemizacijo konkretno določenih delovnih mest v plačni skupini J.

Članice in člane PSS in notranjo javnost moramo spomniti, da smo predlog za presistemizacijo določenih delovnih mest v plačni skupini J v Policiji in MNZ v PSS podali že 4.9.2017 z dokumentom št. 6-2/2017 – 150. Zadevni predlog je bil osnova za začetek pogajanj in del stavkovnih zahtev, ki je bil na podlagi uspešnih pogajanj uvrščen tudi v Sporazum.

Dne 18.02.2019 smo skladno z Dogovorom o razrešitvi točke VI. stavkovnih zahtev, prejeli predlog za presistemizacijo delovnih mest v plačni skupini J, vendar zgolj za delovna mesta, ki so sistemizirana v MNZ in IRSNZ, na katerega smo podali pozitivno mnenje, hkrati pa delodajalca pozvali, da čimprej izvede tudi presistemizacijo dogovorjenih delovnih mest v plačni skupini J, ki so sistemizirana v Policiji. Ker do realizacije presistemizacije delovnih mest v Policiji kljub temu ni prišlo, smo vseskozi, od podpisa Sporazuma oz. zapadlosti rokov za realizacijo predmetne točke opozarjali, da VI. točka ni realizirana v celoti (26.3.2019 in 10.4.2019 poslana zahtevka preko e-pošte vodstvu Policije, neposredna seznanitev in opozorilo ministru podano dne 25.4.2019 in dopis vodstvu MNZ, dne 9.5.2019, z dokumentom št. 6-2/2019 – 116).

Na podlagi podanih zahtev in urgenc smo 20.05.2019 le prejeli predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki vsebuje presistemizacijo dogovorjenih delovnih mest v plačni skupini J v Policiji, kot izhaja iz VI. točke Sporazuma oziroma priloge, Dogovora o razrešitvi točke VI. stavkovnih zahtev. Na podlagi slednjega bo izvedena presistemizacija 130 delovnih mest v Policiji.

V PSS ocenjujemo, da realizacija predmetne točke Sporazuma predstavlja velik uspeh pri ureditvi delovno pravnega položaja zaposlenih na strokovno tehničnih delovnih mestih.

S sindikalnimi pozdravi,

Radivoj Uroševič

Predsednik PSS