Sprejem Uredbe o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave – obvestilo

Obveščamo vas, da je bila 5.7.2019 v Uradnem listu RS (št. 44/2019) objavljena Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave.  Predmetna uredba začne veljati in se uporabljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RS,  kar pomeni 20.7.2019.

V spremenjenem besedilu drugega odstavka 4. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr., 28/16 in 40/17) se  spreminja premakljiv delovni čas in sicer je na določen nov začetek delovnega časa med 7.00 in 9.00 uro, konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30 uro. Posledično je spremenjen tudi 10. člen uredbe, ki ureja premakljiv delovni čas in obvezno prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ministrstev.

Premakljiv začetek delovnega časa v vladnih službah, ministrstvih in organih v njihovi sestavi je po novem (od 20.7.2019 dalje) med 7.00 in 9.00 uro, premakljiv konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30 oziroma v petek med 14.30 in 16.30 uroObvezna prisotnost javnega uslužbenca v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi  na delovnem mestu je po novem od 9.00 do 15.00, v petek pa do 14.30.

Glede na dejstvo, da je bil eden izmed pobudnikov za drugačno določitev premakljivega delovnega časa prav PSS, smo predlog v toku usklajevanja podprli, saj sledi primerljivim ureditvam delovnega časa v drugih državah članicah EU in pomeni korak bližje k lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, ki ga kot temeljno pravico zaposlenega zagotavlja že ZDR-1.

S spoštovanjem, 

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK