Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2G – obvestilo

Spoštovani,

10.10.2019 smo vas obveščali (številka obvestila 6–2/2019–201), da je bil v zakonodajni postopek DZ RS vložen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem se bi izboljšale nekatere pravice na področju pokojninske zavarovanja. Pri tem izpostavljamo:

  • postopno zviševanje odmernega odstotka za določitev višine pokojine (za dopolnjenih 40 let pokojninske dobe se odmerni odstotek zviša na 63,5%, za ženske takoj s 1.1.2020 iz 60,25% na 63,5%, za moške se postopno zvišuje iz 57,25% in se po petih letih s 1.1.2025 izenači na 63,5%);
  • odmerni odstotek se še poviša za vsakega rojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu starosti (za vsakega 1,36%, vendar največ do 4,08%), če zavarovanec ni uveljavljal otrok pri znižanju starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine;
  • izplačevanje dela starostne pokojnine iz 20% na 40%, za zavarovance, ki izpolnijo splošne pogoje za starostno upokojitev (prve tri leta, nato 20%); enako velja tudi za uživalce starostnih pokojnin, uveljavljene po splošnih predpisih, ki se ponovno vključi v obvezno zavarovanje za polni delovni čas;
  • izboljšave poklicnega zavarovanja (plačevanje prispevkov delodajalca tudi v času odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe pri delu ali izven dela in poklicno upokojevanje brez prekinitve pravice – osnova je plača in nadomestila plače – razen, ko gre za nadomestila na račun poklicne rehabilitacije, starševskega varstva; prispevek je davčna obveznost in zato ga lahko izterja davčni organ);
  • po novem zavarovanec-član ne izgubi pravice do poklicne upokojitve po izpolnitvi pogojev in jo ima vse do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev (trenutno: zavarovanci, ki imajo pravico do poklicne upokojitve po prvem in drugem odstavku 204. člena ZPIZ-2 (po dopolnitvi pogoja 42,5 let pokojninske dobe brez dokupa) po dopolnitvi 40 let pokojninske dobe izgubijo pravico do poklicne upokojitve in jo ponovno pridobijo po tretjem odstavku 204. člena ZPIZ-2 (ob starosti najmanj 54 let v skupini 12/16, oziroma ob tehtani starosti zavarovanca – starost izračunana glede na delež vključenosti zavarovanca v posamezne skupine zavarovanja)).

DZ RS je predlog zakona 29.11.2019 sprejel in bo predvidoma uveljavljen s 1.1.2020. Pred objavo zakona je bil poslan še Državnemu svetu RS, vendar ni pričakovati njegovega zadržanja.

Prav tako smo vas že obveščali, da je PSS neposredno sodeloval pri usklajevanju vsebin predloga zakona s socialnimi partnerji v delovnih skupinah in preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja na sejah Ekonomsko-socialnega sveta. Pri večini splošnih predlogov in zahtev smo bili v pogajalskem procesu uspešni.

Stvar pa se je zelo zapletla pri posebnih predpisih in dvojnem statusu za izplačevanje dela starostne upokojitve v višini 40% oz. 20% v primeru izpolnjevanja pogojev za upokojitev na podlagi 399. člena ZPIZ-2 in določenih pravicah pri poklicnem upokojevanju,  kjer smo imeli podporo Konfederacije sindikatov javnega sektorja in tudi nekaterih drugih konfederacij. Po posredovanih pripombah oz. protestnem pismu PSS odgovornim za pripravo zakona na MDDSZ (16.9.2019), smo se udeležili sestanka v ožji sestavi, na katerem je vladna stran izjavila, da v kolikor našim predlogom ne bodo nasprotovali drugi partnerji (sindikati in delodajalci), bo predloge akceptirala. Žal se je na eni izmed zadnjih pogajalskih skupin na naše predloge odzvala Gospodarska zbornica Slovenije in predlogu nasprotovala, svoj delež k neupoštevanju našega predloga pa je prispevala tudi sindikalna konfederacija Pergam.

Žal nismo bili deležni podpore niti pri sorodnih sindikatih pri vključevanju pravic iz starševskega varstva v poklicno zavarovanje (prispevki v času porodniške odsotnosti in nege otroka) in pri izplačevanju dela starostne upokojitve v višini 40% oz. 20% v primeru izpolnjevanja pogojev za upokojitev na podlagi 399. člena ZPIZ-2. Ostali smo sami!

Kot smo navedli uveljavljen zakon  ne priznava izplačevanje dela pokojnine za zavarovance, ki so od 1.1.2016 naprej izpolnili pogoje za upokojitev iz 399. člena ZPIZ-2 – kar potrjuje tudi aktualna sodna praksa. Po mnenju PSS je zakon v tem delu diskriminatoren, saj spodbuja k podaljševanju aktivnega delovnega obdobja le zavarovance, ki izpolnijo splošne pogoje za starostno upokojitev. Zato smo edini z aktivnostmi vztrajali naprej in v vseh fazah zakonodajnega postopka pozivali poslanske skupine, poslanke in poslance, da popravijo zakon in izenačijo pravice vseh zavarovancev (glej prilogo v priponki). Predlog amandmajev smo predstavili tudi na seji matičnega odbora DZ RS. Pri tem smo naleteli na splošno nerazumevanje situacije in zgolj sledenje predlogu Vlade RS ter njenih amandmajev.

Ne glede na navedeno ocenjujemo, da zakon predvsem zaradi višjih odmernih odstotkov in vštevanja bolniške odsotnosti v dodano dobo,  prinaša ugodnejše upokojevanje za naše članice in člane, zato sprejetje zakona, sicer z grenkim priokusom, pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Rok Cvetko

PREDSEDNIK

 PRILOGA: