Dodaten dan dopusta za otroka do 15. leta za vse zaposlene v javni upravi – podpora PSS predlogu novele Zakona o delavcih v državnih organih

Predsednik Policijskega sindikata Slovenijeg. Rok Cvetko se je danes udeležil tiskovne konference, katero je sklicala poslanka SMC ga. Mateja Udovč. Na tiskovni konferenci je predstavila predlog novele Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO), katerega je vložila v parlamentarni postopek.

Novela vsebuje predlog spremembe 38. člena ZDDO, ki trenutno določa, da ima delavec pravico do povečanega dopusta največ za tri dni, ne glede na število otrok v starosti do 10 let in ne glede na ostale kriterije (za delo v hrupu, vročini, prahu in vlagi oziroma pod vplivom vremenskih razmer, za vodenje notranje organizacijske enote). Trenutna zakonska ureditev namreč drugače obravnava ostali del javnega sektorja, v katerem imajo delavci na podlagi določb drugih zakonov, podzakonskih aktov in/ali kolektivnih pogodb, pravico do dneva letnega dopusta za vsakega otroka do 15. leta starosti.

Trenutna ureditev torej pomeni, da zaposleni v državni upravi (Policija, MNZ) ne morejo dobiti dodatnega dneva letnega dopusta za otroka, če že izpolnjujejo kriterije po prvih dveh alinejah 38. člena ZDDO. Tako prihaja do neenakosti med delavci na primerljivih delovnih mestih, ne glede na to kje so zaposleni, čeprav so vsi financirani iz javnih sredstev.

Z novelo zakona tako poslanka ga. Mateja Udovč predlaga, da se ZDDO poenoti z Zakonom o delovnih razmerjih in se hkrati v 38. člen ZDDO doda besedilo, da se delavcu letni dopust poveča za en dan za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15. let.

Podporo poslanki ga. Mateji Udovč pri podaji predloga novele je poleg nekaterih drugih sindikatov delavcev v državni upravi jasno izrazil tudi Policijski sindikat Slovenije. Po predlogu novele zakona bi bilo že naslednjem letu do dodatnega dneva dopusta upravičenih okoli 20.000 zaposlenih v celotni državni upravi. Predlagan je skrajšani postopek obravnave predloga in bi ga tako lahko obravnavali že na januarski seji Državnega zbora.

Besedo na tiskovni konferenci je dobil tudi predsednik PSS, g. Rok Cvetko, ki se je poslanki ga. Mateji Udovč zahvalil za pobudo in ocenil, da gre za pozitivno spremembo, s katero bodo rešena tudi večletna prizadevanja sindikata po enakopravni obravnavi zaposlenih v javnem sektorju. Zakon bo tako določil minimalni standard pravic, ki pa bi jih bilo potrebno v normativnem delu širše in ugodneje urediti s Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Slednja normativnega dela sploh nima, kar je v primerjavi z drugimi kolektivnimi pogodbami dejavnosti skrajno nenavadno. Zato je ob koncu pozval Vlado in pristojne na socialni dialog v okviru katerega bi bilo mogoče oblikovati normativni del, s katerim bi se lahko (vsaj nekatere) pravice zaposlenih v državni upravi poenotile oz. uskladile s pravicami ostalih javnih uslužbencev javnega sektorja.

Verjamemo, da bodo poslanci na seji Državnega zbora predlog novele sprejeli in s tem odpravili neenakopravno obravnavo delavcev v državni upravi.

Članki: