Prispevki delodajalca za socialno zavarovanje oz. poklicno zavarovanje (ODPZ) – dodatno pojasnilo

Na IO PSS se je po obvestilu sorodnega sindikata, ki je 19. 2. 2020 zaokrožilo med zaposlenimi v Policiji, obrnilo več članov z zaprosilom po dodatnih pojasnilih glede plačila prispevkov delodajalca za socialno zavarovanje, v povezavi s plačilom prispevkov v poklicno zavarovanje oz. ODPZ (kot se navaja v navedenem obvestilu).

Pojasnjujemo, da so vsi zavarovanci-člani[1], kot vsako leto doslej, tudi v začetku letošnjega leta  na domače naslove prejeli izpise vseh plačil prispevkov za preteklo leto in stanje na njihovih osebnih računih sklada pri Kapitalski družbi d.d. (KAD). Zato se lahko opravi preveritev, ali so bili plačani ustrezni prispevki (glede na stopnjo prispevka in bruto plačo). Pri tem je potrebno dodati, da je bil pri plači za februar 2019 opravljen tudi poračun za nazaj za tiste, ki imajo pravico do višje prispevne stopnje. O vsem tem smo vas že obveščali v naših obvestilih z 11.2.2020 (TUKAJ) in dopolnitvijo 18.2.2020 (TUKAJ). Po naših podatkih so bili prispevki plačani, sporen pa ostaja obračun (preverljivost višine prispevkov in plačilo zamudnih obresti) za tiste posameznike, ki so bili vključeni v poklicno zavarovanje po 1.1.2001, kar se bo po pričakovanjih razčistilo v prihodnjih dneh. Zato vam ni potrebno še posebej preverjati navedenega pri KAD, kot je navedeno v obvestilu pod zvezo dokumenta.

Članice in člani, ki so se upokojili med 1.1.2018 in 5.3.2019 (po navedenem obvestilu), so se upokojevali na podlagi 399. člena ZPIZ-2 ali na podlagi splošnih starostnih pogojev in praviloma v tem času niso imeli več pravice do vključitve v poklicno zavarovanje. V PSS namreč ne razpolagamo s podatkom, da bi kateri koli član ali članica PSS izkoristil možnost poklicne upokojitve. Takšne posamezne upokojitve pričakujemo šele v prihodnje, ker se pogoji za upokojitev na podlagi 399. člena ZPIZ-2, zaradi prehodnega obdobja in postopnega zaostrovanja pogojev vse bolj oddaljujejo. Delodajalec namreč dosledno izkorišča zakonsko možnost, da preneha s plačevanjem prispevkov v poklicno zavarovanje, ko zavarovanec – član dopolni pogoje za poklicno upokojitev in nadaljuje z delom. Zato delodajalec za te zavarovance – člane po izpolnitvi pogojev za poklicno upokojitev prispevka sploh ni več plačeval.

Plačilo do višje stopnje prispevka (iz 8% na 8,40%) so imeli in imajo le zavarovanci – člani, ki so bili vključeni v poklicno zavarovanje po 1. 1. 2001 in pred tem niso imeli pravice do »benificirane« dobe. Tako bi lahko v skupino takšnih upokojenih upravičencev, ki se jih navaja v navedenem obvestilu, šteli le zelo redke izjeme. V praksi bi bili to lahko javni uslužbenci, ki so bili cariniki (pred 1. 1. 2001 niso imeli »benificirane« dobe, od 1. 1. 2001 pa so bili vključeni v poklicno zavarovanje) in so bili po ukinjanju nekaterih carinskih izpostav premeščeni v Policijo in pridobili status policista. Zato bi ta poziv upokojenim policistom po preverjanju plačil prispevkov za nazaj lahko veljal le za to majhno skupino nekdanjih zaposlenih v Policiji.

V obvestilu pod zvezo dokumenta je sicer navedenih tudi več drugih pomanjkljivosti, ki so manj pomembne. Posebej pa izstopa navajanje o zmanjšanju proračunskih sredstev na račun knjigovodskega usklajevanja podatkov. Ko gre za knjigovodski dolg, ki je posledica administrativnih ovir, dejansko pa so bili prispevki plačani v zahtevanih rokih, je le vprašanje časa, da se knjigovodsko stanje uskladi z dejanskim stanjem.  Zato so vsaka druga zavajajoča javna navajanja samo škodljiva za ugled Policije in države, posledično pa škodijo tudi pri pridobivanju kandidatov za zaposlitev novih policistov. Takšna navajanja zato ne povzročajo zgolj škode Policiji in MNZ, temveč tudi vsem zaposlenim.

Članstvu zato predlagamo, da se ne obremenjujete z zavajajočimi in strokovno pomanjkljivimi obvestili, ki namerno ali nenamerno med zaposlene vnašajo nepotrebno nezadovoljstvo in nemir. Izvršni odbor PSS vso navedeno problematiko budno in zelo podrobno spremlja, preverja vsako informacijo in vas bo v primeru, da je/bo treba zavarovati vaše pravice iz delovnega razmerja, k temu pravočasno pozval.  


[1] Izraz iz ZPIZ-2, ki pomeni: fizična oseba, ki je v skladu s 199. členom tega zakona vključena v poklicno zavarovanje, vse dokler ji ne preneha članstvo v Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja