Takojšnja uvedba varnostnih ukrepov zoper izpostavljenost zaposlenih korona virusu – ponovna zahteva

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi problematike razširitve Korona virusa v neznanih razsežnostih na delodajalca naslovil ponovno zahtevo:

V zvezi z našim dokumentom pod gornjo številko vas obveščamo, da je iz medijev razbrati, da naj bi se korona virus v neznanih razsežnostih razširil tudi po Iranu, verjetno pa tudi širše po regiji. Gre za območja, od koder prihajajo tudi skupine migrantov v Republiko Slovenijo. Zabeleženi naj bi bili tudi prvi 2 smrtni žrtvi smrtonosnega virusa v Iranu. Glede na to, da gre za države, ki nimajo primerno urejenega področja zdravstvene oskrbe, je širitev virusa kot kaže neizbežna.

Glede na to, da do tega dne še vedno nismo prejeli povratne informacije o konkretno izvedenih ukrepih s področja preventivnih ukrepov, ki jih uslužbencem policije in MNZ, ki izvajajo postopke z rizičnimi skupinami ljudi, zagotavlja delodajalec, vas ponovno pozivamo, da vse zaposlene in nas povratno, konstantno (večkratno) obveščate o vseh znanih nevarnostih okužbe s korona virusom in vse zaposlene opozorite na dosledno izvajanje preventivnih ukrepov.

Istočasno pa na vas naslavljamo tudi vprašanje, ali je mogoče v enote dostaviti tudi testerje za hitro odkrivanje virusne okužbe, še pred vidnimi znaki, če ti obstajajo in v tem primeru zagotoviti tudi ustrezno usposobljenost zaposlenih za uporabo testerjev.

Pričakujemo, da nas boste o izvedenih ukrepih čim prej povratno obvestili.