Poskus zlorabe Policije in njenih pripadnikov – odziv

Spoštovani!

V Policijskem sindikatu Slovenije smo v zadnjih dneh iz posameznih medijev in nastopov nekaterih političnih predstavnikov zaznali gorečo željo po zlorabi policije in njenih pripadnikov za ozke politične in druge osebne interese.

Navedeno se kaže z nizkotnimi in neposrednimi osebnimi diskreditacijami policistov, ki se neutemeljenim in celo nezakonitim poskusom vplivanja na delo policije s strani posameznih političnih predstavnikov, članov razno raznih komisij, niso uklonili in svoje delo še naprej opravljajo strokovno in zakonito. Ker več kot očitno omenjeni poskusi osebnih diskreditacij niso bili uspešni (vsaj ne v takšnem obsegu, kot so si »avtorji« zamislili), lahko v zadnjih dneh spremljamo tudi načrtne napade na policijo, ki politiki pride prav zgolj takrat, ko si želi slednja v javnosti postaviti višjo lestvico lastne pomembnosti.

Na tem mestu zato jasno sporočamo. Policija in njeni pripadniki svoje delo opravljamo vestno, strokovno in zakonito. Policija kot eden izmed ključnih subjektov sistema notranje varnosti, skupaj s svojimi pripadniki, z uresničevanjem svojih nalog prispeva k notranji stabilnosti in varnosti v Republiki Sloveniji. Da policiji dela ne zmanjka, v prvi vrsti poskrbijo prav nepoučeni predstavniki političnih elit in politično motivirani mediji, ki s svojimi nepremišljenimi ravnanji ustvarjajo ravno nasprotno – notranjo nestabilnost in posledično nižjo stopnjo varnosti. 

V Policijskem sindikatu Slovenije zato vse takšne in podobne poskuse diskreditiranja naših pripadnikov in policije kot organizacije najostreje javno obsojamo in vsem političnim skupinam javno sporočamo, da poseganja v strokovno delo policije nikomur ne bomo dovolili.