Plačevanje obveznih prispevkov za socialno zavarovanje MNZ za zaposlene – ponovno obvestilo

Spoštovani!

Seznanjamo vas, da smo se predstavniki PSS danes, 18. 2. 2020, na povabilo delodajalca udeležili sestanka v zvezi s prikazovanjem podatkov o plačilih na obrazcih “Razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja”. Pri tem je bilo ponovno potrjeno, da so bili vsi pripevki za socialno varnost iz delovnega razmerja za zaposlene v MNZ in Policiji plačani, o čemer smo vas obvestil že 11. 2. 2020 (https://pss-slo.org/str/placevanje-obveznih-prispevkov-za-socialno-zavarovanje-mnz-za-zaposlene-odgovor-mnz).