Aktivnosti ob pojavu koronavirusa – obravnava vsebin na vadbi PPSA ter aktivacija 39. člena KPJS – nujno zaprosilo za dodatna pojasnila

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi  ktivnosti ob pojavu koronavirusa – obravnava vsebin na vadbi PPSA ter aktivacija 39. člena KPJS na Policijo naslovil nujno zaprosilo za dodatna pojasnila:

V PSS smo se seznanili z dopisom SGDP pod zvezo tega dokumenta. Iz predmetnega zapisa izhaja, (…) da se izvajalci usposabljanj praktičnega postopka s samoobrambo (PPSA) podrobno seznanijo z dokumenti, ki predpisujejo aktivnosti in ukrepe, povezane s pojavom novega koronavirusa, ter udeležence usposabljanj PPSA prioritetno seznanjajo in opozarjajo na njihovo vsebino (v povezavi z izvajanjem policijskih pooblastil). Obveznost sprotnega seznanjanja z vsebinami je prenesena na vse policiste, vodje enot pa morajo zagotoviti, da policisti predpisane aktivnosti in ukrepe poznajo in jih tudi izvajajo (kot npr. nošnja rokavic pri izvajanju mejne kontrole (dokument, št. 843-15/2020/190, 23. 2. 2020). 

Glede na navedeno smo na PSS prejeli več vprašanj kaj ta usmeritev pomeni za izvajanje praktičnega dela usposabljanja (praktičnih postopkov s samoobrambo), glede na zadnji odstavek predmetnega zapisa v katerem je predlagano, da se preventivno do nadaljnjega organizirajo le tisti sestanki, strokovni posveti ipd., na katerih je prisotno večje število oseb, ki so povezani z izvajanjem nujnih zakonskih aktivnosti ali operativnih nalog, sicer naj se preložijo na kasnejši čas. Vprašanje je ali je vadba samoobrambe s praktičnim postopkom, v okviru katere prihaja do tesnih fizičnih stikov (povečan dejavnik tveganja) s katerimi se okužba lahko razširi, povezana z izvajanjem nujnih zakonskih aktivnosti ali operativnih nalog ali pa se opisane aktivnosti, skladno z vašim dopisom prestavijo za nedoločen čas? 

V PSS sicer aktivnosti vezane na teoretični del usposabljanj glede ustreznega samozaščitnega ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe podpiramo, pri čemer bi lahko tudi praktični del z ustrezno teorijo prilagodili morebiti potrebni praksi s področja ustreznega obvladovanja območij, ki bi lahko bile razglašene za varnostne (rdeče) cone, kar bi pomenilo, da gre za območja s strogo nadzorovanimi vstopi iz izstopi iz teh območij, ki jih bodo po vseh verjetnosti nadzirali tudi policisti. 

Glede na to, da danes zaseda Svet za nacionalno varnost, vas istočasno pozivamo, da v enote, upoštevaje 11. točko, 39. člena KPJS, posredujete tudi ustrezne usmeritve glede ustreznega vrednotenja dela (dodatek v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca) na območjih morebitne razglasitve epidemije.

Datoteke

2020-48-pss-ppsa-ter-aktivacija-39-clena-kpjs-nujno-zaprosilo.pdf