Usmeritve, ki se nanašajo na ravnanja povezana s Koronavirusom

V priponkah vas seznanjamo z novimi usmeritvami MNZ, MDDSZ in ZZZS, ki se nanašajo na ravnanja povezana s Koronavirusom in so bila v PSS pridobljena preko MNZ in KSJS. Svetujemo vam, da se z usmeritvami senzanite.

Datoteke

mddsz-opravljanje-dela-na-domu-in-drugega-dela-3-3-2020.pdfmnz-koronavirus-prenovljena_navodila-10-3-2020.pdfzzzs-izplacila-nadomestil-koronavirus-3-3-2020.pdf