Posredovanje in uskladitev varnostnih ukrepov ter ocena dejavnikov tveganj za varnost in zdravje pri delu policistov pri izvajanju nalog po »Odredbi o določitvi pogojev vstopa v R. Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni« – NUJEN POZIV

Policijski sindikat Slovenije je na MNZ in Policijo v zvezi posredovanja in uskladitev varnostnih ukrepov ter ocen dejavnikov tveganj za varnost in zdravje pri delu policistov pri izvajanju nalog po »Odredbi o določitvi pogojev vstopa v  R. Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih  bolezni«  podal nujen poziv:

Seznanjeni smo, da je Minister za zdravje, skladno z 39.  členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) sprejel Odredbo o določitvi pogojev  vstopa v R. Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (v nadaljevanju: Odredba). 

Skladno z 51. členom navedenega Zakona, so organi za notranje zadeve dolžni v okviru svojih pravic in dolžnosti sodelovati pri izvajanju ukrepov, ki so določeni v 37., 39., 47. in 48. členu tega zakona, upoštevaje odredbo, pa v vseh teh postopkih nudijo asistenco zdravstvenim delavcem in civilni zaščiti. 

Ker gre za določbe zakona, ki nalaga takojšnje dolžnosti in obveznosti vsem organom v sestavi ministrstva za notranje zadeve in so policisti že napoteni na območje mejnih prehodov z R. Italijo, vas na podlagi 22.e in 22.f člena Kolektivne pogodbe za policiste v zvezi z 22. b členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16, 22/16; v nadaljevanju: KPP)  pozivamo, da nam nemudoma posredujete vse ukrepe, kot tudi opis kako se bodo naloge na kontrolnih točkah skladno z odredbo dejansko izvajale, kaj se bo izdajalo zavrnjenim državljanom EU in kako ukrepati v primeru, če državljan EU ne bo upošteval odredb Civilne zaščite (podlaga in ukrepi), kako se bo takšno zavrnitev beležilo in kdo bo pristojen za to (glede na to, da nudimo le asistenco), iz katerih enot bo zagotovljen kader za izvajanje dodatnih nalog,  kako bo poleg ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni poskrbljeno za varnost in varstvo pri delu in kako bo poskrbljeno za pravice iz dela policistov (število policistov, odmori med delom, prehrana, začasne bivalne enote…). Vse navedeno namreč ni pojasnjeno niti policistom, niti nam kot reprezentativnemu sindikatu niso posredovana nobena navodila v posvetovanje, skladno z določbami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in določbami KPP. Upamo, da ni potrebno posebej opozarjati, da so policisti na podlagi predmetne Odredbe napoteni na mejno območje sosednje države, ki je razglasila epidemijo, kar zahteva tudi temu primeren pristop iz vaše strani. 

Predstavniki PSS smo si že neposredno ogledali mejne kontrolne točke in izvajanje nalog,  pri tem pa ugotovili, da enote ne posedujejo nobenih navodil o izvajanju nalog, na vstopnih točkah ni WC-jev, ob izločitvi vozila iz kolone vozil morata postopek z izločenim opraviti oba policista, kar pomeni, da je preostala kolona brez nadzora, nato osebe preverita v t.i. schengen busu, to pa pomeni, da za varnost izvajanja predvidenih postopkov ni poskrbljeno, saj so vsi sodelujoči izpostavljeni dodatnim, nepotrebnim tveganjem.  Ob naši prisotnosti sta delavca SOP PU pripeljala toplo hrano (kar je pohvalno), vendar to pomeni, da bo prehranjevanje potekalo na kontrolni točki, kar pa ob takšni zasedbi avtomatično pomeni dodatno tveganje, ko bo npr. en policist malical, drugi pa delal. Na takšen način namreč dva policista ne moreta delati učinkovito in varno. Nujno je potrebno upoštevati standarde varnosti pri izvajanju postopkov, na frekvenco prometa in glede na naloge, ki jih je potrebno izvajati.  Pri tem se pojavlja tudi vprašanje kako je s kontrolo zaprtih mejnih prehodov in preprečevanjem (ilegalnih) prehodov, tako migrantov kot državljanov EU, ki bi se na takšen način, iz različnih razlogov, želeli izognili kontroli na določenih kontrolnih točkah. 

V PSS se zelo dobro zavedamo poslanstva policistov ob takšnih situacijah, ko je potrebno zagotoviti varnost naših državljanov. Pa vendar moramo poskrbeti tudi za ustrezno varnost naših zaposlenih, da bodo lahko naloge opravljali učinkovito in daljše obdobje, predvsem pa, da zaradi svoje izpostavljenosti pri delu ne bodo po nepotrebnem tveganjem izpostavljali  varnosti lastnih družin. 

Vaš odgovor in natančna pojasnila pričakujemo najkasneje jutri.

Datoteke