Odredba o določitvi pogojev vstopa v RS iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni – OBVESTILO

Spoštovani! 

Na podlagi zahteve Policijskega sindikata Slovenije in ugotovljenih neposrednih dejstev na včeraj določenih vstopnih točkah na meji z R Italijo, ki smo jih obiskali edino predstavniki PSS in o ugotovitvah takoj neposredno obveščali ministra za notranje zadeve in generalno direktorico Policije, je bil danes, 12. 3. 2020, s strani GDP sklican sestanek s predstavniki sindikatov na temo ukrepov, povezanih s širjenjem coronavirusa Covid-19.  

Na sestanku smo predstavniki PSS izpostavili težave, s katerimi se policisti srečujejo na kontrolnih točkah: 

  • zagotovitev ustreznega števila policistov na posamezni kontrolni točki, da bo omogočeno izvajanje postopkov z zagotavljanjem lastne varnosti policistov, varnosti oseb v postopku, zagotavljanja odmorov med delovnim časom, ustreznega počitka med delovnimi dnevi, omogočanje prehranjevanja, opravljanje fizioloških potreb…
  • zagotovitev ustrezne varovalne opreme policistom (maske, rokavice, razkužilna sredstva…),
  • zagotovitev ustreznih prostorov za delo s tekočo vodo, sanitarijami, prostorom za odmor… 

Posebej smo izpostavili zahtevo po zagotovitvi ustreznega števila testerjev in zdravstvenega osebja, ki bodo sistematično opravljali tudi testiranja policistov na kontrolnih točkah. 

Delodajalca smo pozvali še, da glede na napoved razglasitve epidemije, ki naj bi bila po informacijah dostopnih iz medijev razglašena v kratkem, pričakujemo tudi opredelitev na že podano zahtevo PSS, do izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, ki v primeru razglašene epidemije izhaja iz 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. Ta določa, da javnim uslužbencem pripada dodatek v višini 65% urne postavke osnovne plače, za delo v rizičnih razmerah (območje epidemije) za čas, ko dela v nevarnih pogojih. Ključno vprašanje ostaja vezano predvsem na tolmačenje območja nevarnih pogojev, glede na to, da bo očitno za območje epidemije razglašeno celotno območje Republike Slovenije. Trenutno pa menimo, da izplačilo dodatka na vstopnih točkah z R. Italijo ni sporno. Za ostalo območje Republike Slovenije pa po uradni razglasitvi epidemije pojasnila še pričakujemo.  

Glede prejetih vprašanj o pristojnostih policistov pri izvajanju asistence na vstopnih točkah z R Italijo se na ravni GPU ustanavlja operativni štab, preko katerega bodo lahko vse OE pridobivale enotna navodila za izvajanje nalog. Istočasno vse člane PSS pozivamo, da se sproti seznanjajo z vsemi obvestili in navodili delodajalca. 

Ne glede na prejšnji odstavek člane PSS pozivamo, da nas o morebitnih težavah, povezanih z izvajanjem aktivnosti preprečevanja širjenja nalezljive bolezni coronavirus Covid-19, lahko še naprej sproti obveščajo tudi PSS na e-predal info@pss-slo.org.