Poziv delodajalcu v zvezi zagotavljanja nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu

Policijski sindikat Slovenije je na delodajalca naslovil nujni poziv v zvezi zagotavljanja nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu

Spoštovani. 

Seznanjeni smo, da je na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) ter v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-7/2020/2 z dne 12. 3. 2020 minister za zdravje izdal Odredbo o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. 

Nov, drugi odstavek Odredbe določa, da »prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom.«

Za zagotovitev varstva otrok zaposlenih v kritičnih infrastrukturah in nekatere v drugih delih javnega sektorja se zahteva, da za zagotovitev varstva predložijo posebno potrdilo delodajalca (obrazec v priponki), iz katerega mora biti razvidno, kako bo delavec v tem času dejansko delal, čeprav odredba izdajo takšnih potrdil ne predvideva. 

Če je izdaja potrdil za zagotovitev varstva otrok nujna, vas pozivamo, da v prvi fazi nemudoma izdate jasna navodila, na koga oz. kam se takšne vloge posredujejo, v drugi pa, da vse podane vloge za izdajo opisanih potrdil izdate prioritetno. V nasprotnem primeru bodo že s ponedeljkom, 16. marca, nastopile resne težave pri organizaciji dela, predvsem v policiji. Istočasno opozarjamo, da delovnega časa policistov v danih razmerah do 29. marca ni mogoče predvideti, zaradi česar predlagamo, da se v tem delu (če je sploh potreben) zapiše, da bo delavec/delavka v času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 delo opravljal/a v neenakomerno razporejenem delovnem času med 00. in 24. uro.

Po zadnjih informacijah članov, morajo potrdila posredovati najkasneje do nedelje, 15. 3. 2020 do 10. ure (jutri!), kar potrjuje tudi objava na spletu: http://www.osig.si/obvestilo-varstvo-zdne-13-3-2020/ .

Vaš odgovor pričakujemo v najkrajšem možnem času. 

Datoteke

2020-56-pss-zagotavljanje-nujnega-varstva-otrok-nujni-poziv.pdf

2020-56-1-obrazec-potrdilo-delodajalca.docx