Zagotavljanje nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu – obvestilo

Obveščamo vas, da je v zvezi z navedeno problematiko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovalo osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, glasbenim šolam, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami  okrožnico z dodatnimi navodili za ravnanje ob epidemiji izbruha koronavirusa v Republiki Sloveniji (št. 6030-1/2020/9 z dne 13. 3. 2020). V njej so informacije o organiziranju nujnega varstva otrok, pri čemer v zvezi z izpostavljeno problematiko pojasnjujejo: 

“Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Do 19. 3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19. 3. 2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.”

Glede na navedeno potrdila do 19. 3. 2020 niso nujno potrebna, zadošča le ustna izjava prosilca. V zvezi s tem se tudi s strani delodajalca pripravlja obvestilo za vse zaposlene v Policiji, v ponedeljek zjutraj pa bodo vse javne uslužbence ministrstva seznanili tudi s postopkom pridobitve potrdila.