Varstvo otrok do petega razreda – NUJNO obvestilo

Vlada RS je danes sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah.  

Navedena prepoved velja tudi za otroke policistk in policistov ter drugih uslužbencev Policije in MNZ. Eden od staršev, ki zaradi varstva otroka do petega razreda ne bosta mogla opravljati službenih obveznosti, je sicer upravičen do 50-odstotnega nadomestila plače. 

Vsi župani so bili preko dopisa predsednika Vlade obveščeni, da so občinske uprave in Občinski štabi civilne zaščite dolžni usklajevati povpraševanje staršev in prostovoljcev, ki so pripravljeni opravljati varstvo otrok na domu, tistim, ki jih država nujno potrebuje za delovanje v razmerah epidemije na državnem in lokalnem nivoju. 

V primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi varstva otrok, nemudoma obvestite vodje organizacijskih enot, oziroma delodajalcu sporočite, v katerem času boste imeli za varstvo poskrbljeno in boste lahko prišli v službo. Vodjem enot predlagajte, da omejitve zaradi varstva otroka upoštevajo pri pripravi dnevnega razporeda.

Če pa pri sebi zaznate znake okužbe, o tem obvestite osebnega zdravnika in ostanite doma ter ravnajte v skladu z navodili osebnega zdravnika. V primeru izolacije, ki jo odredi osebni zdravnik, ste upravičeni do 90-odstotnega nadomestila plače. O tem ste dolžni obvestiti tudi vodjo organizacijske enote. 

Ker se stvari spreminjajo praktično že vsako uro (glede na to, da smo vas danes okoli poldneva obvestili o organiziranem varstvu za otroke staršev, ki morajo opravljati delovno obvezo na delovnem  mestu, ki smo ga prejeli s strani MNZ – in je le-to že preklicano), smo v stalnem kontaktu s predstavniki delodajalca ter vas bomo o novih dejstvih ažurno obveščali.