Zagotovitev dela od doma za zaposlene v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi – nujni poziv

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve v zvezi zagotovitve dela od doma za zaposlene v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi naslovil nujni poziv

V PSS smo seznanjeni z dokumentom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) z dne 13. 3. 2020, ki se nanaša na uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronovirusa SARS-CoV-2.  Med možnimi ukrepi, ki jih lahko sprejme delodajalec v primeru izjemnih okoliščin, je tudi odreditev dela od doma oziroma dela na daljavo. 

Po naših informacijah so že konec preteklega tedna v vseh notranje-organizacijskih enotah MNZ potekale aktivnosti v zvezi z zbiranjem informacij od zaposlenih, ki se nanašajo na možnost dela od doma (preverjanje števila razpoložljivih prenosnih službenih računalnikov, popis zaposlenih, katerim narava dela omogoča delo od doma, preverjanje pri zaposlenih ali imajo možnosti koriščenja domačih računalnikov za delo od doma, v primeru, da ne bi bilo na razpolago zadostno število službenih računalnikov, itd.), pri čemer pa do današnjega dne še ni prišlo do končnih informacij v zvezi z zagotovitvijo te oblike dela v času novonastale krizne situacije. 

Ker se v PSS zavedamo, da je predvsem v trenutno nastali situaciji, ko se število okuženih s koronavirusom iz dneva v dan povečuje ter ob dejstvu, da so zaposleni v MNZ in organoma v sestavi ob prihodu na delo vsak dan izpostavljeni večjemu tveganju za okužbe oziroma prenosu le-teh, primerno in hitro ukrepanje delodajalca še kako velikega pomena. 

Vsled navedenega Vas pozivamo, da se nemudoma opredelite do možnosti dela na domu oziroma na daljavo za zaposlene v MNZ z organoma v sestavi, ki zasedajo taka delovna mesta, katerih narava omogoča opravljanje dela na domu in da v čim krajšem možnem času izdate ustrezna navodila in akte, ki bodo v nastalih izrednih razmerah, skladno z priporočili MDDSZ omogočali zaposlenim navedeno obliko dela.

Datoteke

2020-58-pss-delo-od-doma-poziv.pdf