Varstvo otrok do petega razreda – poziv za ponovno preučitev ukrepa

Policijski sindikat Slovenije je na predsednika vlade, g. Janeza Janšo v zvezi varstva otrok do petega razreda naslovil poziv za ponovno preučitev ukrepa.

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. 

V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) smo se danes seznanili z odločitvijo Vlade RS, ki je sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah.  

Nova prepoved velja tudi organizacijo nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole. Gre torej za poklicne skupine, ki so vitalnega pomena za obvladovanje epidemije. 

V PSS odločitve Vlade ne razumemo in je po našem prepričanju v nasprotju s pričakovanimi ravnanji Vlade kot delodajalca. Od Vlade se pričakuje ustrezna zaščita delovnih procesov izpostavljenih poklicnih skupin in njenih pripadnikov, ki v splošno dobro vsakodnevno izpostavljajo lastno zdravje in življenja. Zato se v PSS s takšno odločitvijo Vlade RS ne strinjamo. Od Vas pričakujemo, da  se varstvo za otroke delavcev v sektorjih kritične infrastrukture in na področju nacionalne varnosti uredi kot izjema (kot je bilo predvideno pred tem), sicer bodo primorani policisti, zdravniki, medicinske sestre, vojaki, gasilci in pripadniki civilne zaščite otroke prepustiti varstvu proti plačilu ali jih prepustiti v varstvo starih staršev, kar pa je glede na trenutne informacije o kritičnih izpostavljenih skupinah starejših nedopustno. V najslabšem primeru pa bodo vsi ti javni uslužbenci izkoristili pravico do varstva otroka in ostali doma ter bili zaradi opisanih ukrepov »kaznovani« s 50% nadomestilom plače, namesto da bi državljane varovali, jih negovali, zdravili ter nudili drugo pomoč.

Tudi poziva prostovoljcem, ki bi bili pripravljeni izvajati varstvo na domovih ne razumemo. Kljub temu, da gre pri prostovoljstvu v osnovi za dobre namene, nikjer nismo zasledili ali so/bodo ti prostovoljci predhodno testirani na  bolezen COVID-19, ali so dejansko usposobljeni za varstvo otrok, so zanesljivi in varnostno neoporečni, da bi jim lahko v varstvo prepustili naše otroke in osebno premoženje. V PSS menimo, da ne, saj smo prav sami priča dejstvu, da je bil eden izmed prostovoljcev, ki mu je bila na podlagi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v  R. Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih  bolezni s strani policistov nudena asistenca, potrjena okužba s COVID-19.

Iz vaših izjav, kot tudi iz izkušenj v sosednji R Italiji, je bilo zaznati, da se še kako dobro zavedate kakšne sile bodo morale biti angažirane za obvladovanje epidemije. Zagotavljamo Vam, da lahko od nas vedno pričakujete resno angažiranost in požrtvovalnost, sicer že večkrat izkazano v vseh dosedanjih krizah in vojni za samostojno državo, vendar pa tudi mi od Vas pričakujemo, da poskrbite za ustrezno oskrbo naših otrok, da bomo lahko brez nepotrebnih dodatnih skrbi opravljali naše poslanstvo.

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. 

Glede na vse navedeno Vas pozivamo, da vašo odločitev še enkrat skrbno pretehtate in najdete ustrezno rešitev, ki ne bo sankcionirala prav tistih družin z majhnimi otroci, ki opravljajo ključne  naloge v boju proti epidemiji in skrbijo za varnost in zdravje državljanov.

S spoštovanjem,  

Rok Cvetko
PREDSEDNIK