Status odsotnih z dela zaradi nalezljive bolezni – NUJNO obvestilo

Spoštovani! 

Po informacijah iz terena so se že prve policistke in policisti pri opravljanju policijskega dela okužili z virusom in kažejo znake nalezljive bolezni COVID-19. Prejemamo različne informacije. Vodje policijskih enot obolele pošiljajo k osebnem zdravniku, da si uredijo odsotnost z dela zaradi bolezni. Medtem pa zdravniki obolele pošiljajo v karanteno oz. v samoizolacijo, ki bi morala biti dogovorjena z delodajalcem. Ker status ni jasen in bi bile lahko policistke in policisti, ki so oz. bodo zboleli prav zaradi opravljanja policijskih nalog, oškodovani, smo o teh težavah že seznanili v.d. generalnega direktorja policije, g. Antona Travnerja. 

Dokler se navedena situacija ne razreši in delodajalec ne izda ustreznih enotnih usmeritev, pozivamo članice in člane PSS, da v primeru znakov bolezni COVID-19 seznanijo svojega vodjo enoto in mu predlagajo, da se dogovori samoizolacija na domu (ker je v dogovoru z delodajalcem, uslužbencu pripada pravica do 100% nadomestila plače). Če jim delodajalec ne bo podal pisnega dogovora o samoizolaciji (lahko na e-naslov), naj osebnega zdravnika in svojega nadrejenega obvestijo, da je do okužbe prišlo pri delu in zahtevajo, da se vodi njihova odsotnost z dela kot poškodba pri delu (v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); v tem primeru imajo pravico do 100% nadomestila plače).  Predlagamo, da se obveščanje izvaja tudi pisno (na e-naslov). 

V PSS menimo, da je nedopustno, da bi bile policistke in policisti oškodovani pri plači, ker so oz. bodo zboleli zaradi okužbe pri opravljanju policijskih nalog. 

Sindikalne zaupnike PSS prosimo, da s tem obvestilom seznanijo članice in člane, ki so zaradi navedenih razlogov že odsotni z dela.