Dodatek za delo v rizičnih razmerah – obvestilo

Preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) smo bili seznanjeni, da je Komisija za razlago kolektivne pogodbe na pobudo Ministrstva za javno upravo 8.4.2020 pripravila razlago glede dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, ki ga določa 39. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor

Spoštovani! 

Preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) smo bili seznanjeni, da je Komisija za razlago kolektivne pogodbe na pobudo Ministrstva za javno upravo 8.4.2020 pripravila razlago glede dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, ki ga določa 39. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju: KPJS). 

Sindikalna stran je od komisije pričakovala, da bo določila objektivne dejavnike, ki bi odločali o izplačilu dodatka. Po oceni sindikatov bi bilo pravilno, da bi dodatek dobili vsi, ki so delali in še vedno delajo na območju epidemije (razen tistih, ki delajo na domu). Višji dodatek, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), pa bi poleg dodatka iz KPJS, prejeli najbolj izpostavljeni. 

Predstavniki vladne strani in predsednica komisije ga. Nataša Belopavlovič so v Komisiji za razlago kolektivne pogodbe v nasprotju s pričakovanji preglasovali predstavnike sindikalne strani. Sprejeli so razlago, da dodatek za delo v rizičnih razmerah, v katere sodi tudi epidemija, pripada javnemu uslužbencu v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja – da je razglašena epidemija v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka naj bi bil upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih, pri čemer bo oceno dela v nevarnih pogojih in čas opravljanja dela v takšnih (nevarnih) pogojih opredelil izključno delodajalec oz. vodja posamezne OE ali NOE v kateri javni uslužbenec opravlja naloge. 

Po našem prepričanju in tudi po prepričanju KSJS ter drugih sindikalnih zvez odločitev presega pristojnosti te komisije – še več, odločitev je celo v nasprotju z aktualno sodno prakso! Komisija je namreč z razlago izvajanja določbe kolektivne pogodbe popolnoma razvrednotila namen dodatka in delodajalcu v celoti prepustila odločanje komu bo dodelil predmetni dodatek, kar je povsem nesprejemljivo. Prepričani smo, da je Komisija s tako odločitvijo celo nedopustno posegla v kolektivno pogodbo. Navedeno bi lahko storili le obe podpisnici kolektivne pogodbe – Vlada RS in sindikati javnega sektorja. V nasprotju z dosedanjo prakso in izjemno nenavadno je potekala tudi seja komisije za razlago kolektivne pogodbe, saj je predsednica komisije vnaprej oblikovala predlog razlage, ki je bil v nadaljevanju sprejet. Pri tem pa sploh ni  obravnavala nekaterih drugih pojasnil, ki so na komisijo prišle v vmesnem času in s katerimi so bili dodatno obrazloženi argumenti, zakaj bi bilo treba predmetno določilo kolektivne pogodbe razlagati drugače. Celovita informacija o škandaloznem ravnanju komisije je bila podana na današnji novinarski konferenci predstavnikov sindikalnih central in je dostopna na povezavi TUKAJ

Policijski sindikat Slovenije in sindikati javnega sektorja se bomo o nadaljnjem ravnanju odločili v naslednjih dneh, o čemer vas bomo sproti obveščali. Že zdaj pa je jasno, da predsednica komisije ga. Nataša Belopavlovič, zaradi opisanega ravnanja, ki ne predstavlja razlage kolektivne pogodbe, temveč uveljavitev nezakonite volje Vlade RS, ne uživa več zaupanja sindikalne strani, zaradi česar pričakujemo, da bo z mesta predsednice nemudoma odstopila. V znak protesta in v smeri zavarovanja interesov naših članov smo sindikati, člani KSJS, pripravljeni svoje predstavnike umakniti iz komisije, odločitev o tem pa bo sprejeta v prihodnjih dneh. 

Ker gre v predmetnem primeru za pravico, ki je urejena s kolektivno pogodbo, ta pa ne predvideva arbitrarnega odločanja delodajalca o upravičenosti do dodatka, bomo v PSS v primeru, da javni uslužbenci MNZ, IRSNZ in Policije, ki so v času  epidemije opravljali delo na delovnem mestu (torej ne od doma), pri plači za mesec april (5. 5. 2020), ne bodo prejeli dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, vložili kolektivni delovni spor, s katerim bomo upoštevaje veljavno sodno prakso, zavarovali pravice naših zaposlenih.