Demanti na članek na spletnem portalu Nova24TV.si

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi članka z naslovom »Vodja Sindikata policistov Slovenije Mlekuš ni dobro poslušal ministra Hojsa«, objavljenim na spletnem portalu Nova24TV.si, poslal demanti.

V zvezi vašega članka z naslovom »Vodja Sindikata policistov Slovenije Mlekuš ni dobro poslušal ministra Hojsa«, objavljenim na povezavi https://nova24tv.si/slovenija/vodja-policijskega-sindikata-slovenije-mlekus-ni-dobro-poslusal-ministra-hojsa/ , vas v povezavi z besedilom, ki se glasi: 

»Mlekušev sindikat se ni hotel srečati s predstavniki ministrstva zaradi epidemije – Ministrstvo za notranje zadeve je v odzivu na Mlekuševo pismo zapisalo, da so se v začetnih svojega mandata srečali le s predstavniki Policijskega sindikata Slovenije (PSS), ki so tudi podprli aktivacijo 37. a člena Zakona o obrambi.«, 

v delu, da so predstavniki Policijskega sindikata Slovenije (PSS) podprli aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi, želimo seznaniti s stališčem Policijskega sindikata Slovenije, ki izhaja tudi iz zapisa pogovora predstavnikov Policijskega sindikata Slovenije z ministrom za notranje zadeve, ki je objavljen na naši spletni strani (TUKAJ). Zapis sestanka z ministrom je bil pred objavo, kot potrditev dejanske vsebine pogovora, verificiran s strani kabineta ministra. 

Policijski sindikat Slovenije se ni in se ne bo opredeljeval do odločitev, ki so v pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije, vse dokler takšne odločitve neposredno ali posredno ne posegajo v delovno pravni in socialni položaj naših članov (primer TUKAJ). Zato trditev, da Policijski sindikat Slovenije podpira aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi ne drži. Poslanstvo Policijskega sindikata Slovenije je interesno in usmerjeno predvsem v to, da je varnost državljanov v prvi vrsti odvisna od varnosti, ki smo jo najprej sposobni zagotoviti slovenskim policistom. Zato na delodajalca naslavljamo veliko zahtev, pozivov in pobud po izboljšanju pogojev za delo, med katere v tem obdobju sodi tudi zaščitna oprema za zagotavljanje preprečevanja in obvladovanja okužb s Covid-19. Dosedanji socialni dialog z ministrom za notranje zadeve g. Hojsom lahko ocenimo kot korekten, minister pa je v prvih pogovorih pokazal posluh za reševanje težav policistov. 

Pa vendar smo dolžni protestirati na naveden del članka, iz katerega izhaja, da je Policijski sindikat Slovenije podprl aktivacijo 37.a člena Zakon o obrambi. Dodatno pojasnjujemo, da ima Policijski sindikat Slovenije že od samega začetka (tj. od sprejema določbe 37.a člena ZObr) stališče, da je aktivacija 37.a člena Zakona o obrambi izključno politična odločitev, ki zahteva podporo z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev Državnega Zbora Republike Slovenije. Da gre izključno za politično odločitev pritrjuje tudi dejstvo, da Vlada RS, kot naš delodajalec, pristojnosti za aktivacijo predmetnega člena nima, niti te pristojnosti nima stroka. Zato bo Policijski sindikat Slovenije spoštoval odločitev poslancev državnega zbora, ne glede na to kakšna bo. Pa vendar opozarjamo, da bomo ne glede na odločitev, od delodajalca (t.j.  Vlade in MNZ) še vedno zahtevali, da vzpostavlja in zagotavlja takšne pogoje za delo, da imajo naši delavci, ko prihajajo v stik z okuženimi osebam,i najboljšo možno zaščitno opremo, ki bo v največji možni meri ščitila njihovo zdravje in življenje, kot tudi, da bodo za svoje požrtvovalno delo ustrezno plačani.  Samo tako bodo lahko policisti in zaposleni v MNZ z organi v sestavi uspešno zagotavljali visoko stopnjo varnosti državljanom.