Preoblikovanje Sveta PSS v Stavkovni odbor – obvestilo

Seznanjamo vas, da se vodstvo PSS zadnje pol leta neuspešno trudi, da bi se z vodstvom MNZ vzpostavil konstruktiven socialni dialog. Prvi sestanek z g. Hojs Alešem, ministrom za notranje zadeve, je bil 30. 3. 2020, drugi pa šele 8. 9. 2020. Do obeh sestankov je prišlo na izrecno zahtevo PSS, čeprav Kolektivna pogodba za policiste nalaga obveznost ministru, da se na mesečni ravni sestaja s socialnimi partnerji.

Seznanjamo vas, da se vodstvo PSS zadnje pol leta neuspešno trudi, da bi se z vodstvom MNZ vzpostavil konstruktiven socialni dialog. Prvi sestanek z g. Hojs Alešem, ministrom za notranje zadeve, je bil 30. 3. 2020, drugi pa šele 8. 9. 2020. Do obeh sestankov je prišlo na izrecno zahtevo PSS, čeprav Kolektivna pogodba za policiste nalaga obveznost ministru, da se na mesečni ravni sestaja s socialnimi partnerji. Dejstvo je, da socialnega dialoga s trenutnim vodstvom MNZ praktično ni oz. je ta nekonstruktiven, tega dejstva pa ni mogoče opravičevati niti s pojavom nalezljive bolezni COVID-19. 

Minister je na drugem sestanku s svojim nastopom dal jasno vedeti, da je sestanek izveden izključno zaradi podane zahteve PSS, ne pa tudi z namenom konstruktivnega reševanja odprtih zadev v dobro vseh zaposlenih v MNZ z organoma v sestavi (z gradivi smo ga sicer vnaprej korektno in celovito pisno seznanili). Med ključnimi vprašanji, na katera nismo prejeli nobenih vsebinskih odgovorov, pa neposredno vplivajo na pravice iz delovnega razmerja oz. na področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu so predvsem: 

  • odrejanje karantene migrantom v Centru za tujce
  • karantenske odločbe in upravni postopki pri ugotavljanju dejstev in okoliščin za izdajo le-teh
  • obračun dodatkov KPJS in ZIUZEOP – obračun dodatkov PPE v času epidemije. 

Minister je nadalje oba policijska sindikata seznanil o dokončani analizi vrednotenja delovnih mest PUO na podlagi II. točke stavkovnega sporazuma 2018. Povedal je, da analiza ne kaže nobenih razlik in da nihče izmed javnih uslužbencev na primerjanih delovnih mestih ni upravičen do višjega vrednotenja dela. 

Pri tem nas je presenetila informacija, da je MNZ avtorju analize podajal vsebinske pripombe in ne zgolj nudil vstopne podatke, s čimer smo dobili jasen signal, da analiza ni neodvisna ter da jo namerava Vlada RS kljub dejstvu, da ni skladna s sporazumom, potrditi. Minister je jasno povedal še, da bodo policisti s potrditvijo analize izgubili tudi finančna sredstva iz naslova obvladovanja nezakonitih migracij, do katerega so danes upravičeni. Zelo dobro smo razumeli, da se je Vlada RS skupaj z njim odločila, da se na takšen način zahvali vsem slovenskim policistkam in policistom za požrtvovalno, strokovno in zakonito delo. Minister nam je po tem nastopu povedal še, da je samo od našega prihodnega ravnanja odvisno, ali bo takšen predlog sklepa iz seje vlade umaknjen, kar razumemo najmanj kot poskus neposrednega izsiljevanja ali ustrahovanja sindikata in odkrit poskus vplivanja na sindikalno svobodno delovanje. 

Navedena dejstva je danes, 16. 9. 2020, obravnaval Svet PSS, ki je sprejel enotno stališče, da takšnih poskusov izsiljevanja ne bo toleriral in jih odločno zavrača. Ker menimo, da gre za neposredno kršitev stavkovnega sporazuma, je Svet PSS sklenil, da se preoblikuje v Stavkovni odbor ter se začne pripravljati na aktivnosti, ki jih bo v primeru zaostrovanja spora začel izvajati. PSS se pripravlja na izvajanje vseh sindikalnih ukrepov, če bodo ti potrebni. Za izvajanje aktivnosti se bomo povezali tudi s Sindikatom policistov Slovenije. 

Po besedah ministra vladna analiza zgolj potrjuje že v letu 2008 politično izvedeno uravnilovko med delovnimi mesti PUO oziroma, da se je Vlada RS odločila za takšne vsebinske pripombe, ki so očitno privedle do uravnilovke v rezultatih analize. Pri tem se ne upošteva dejanske ocene odgovornosti, zahtevnosti, obremenitev, nevarnosti in drugih pomembnih kriterijev, po katerih se razlikujejo delovna mesta. Takšne informacije ministra kažejo na prirejenost in nedopusten vpliv na rezultat analize.

Navedeno utemeljujemo z rezultati neodvisne in strokovne analize, opravljene med junijem 2018 in aprilom 2019, ki jo je naročil PSS in je bila v sodelovanju s KSJS v pretežnem delu izvedena s sredstvi evropskega projekta. Navedena analiza je primerjalno vrednotila enaka delovna mesta kot vladna in izkazuje, da so glede na zahtevnost in obseg nalog vsa primerjana delovna mesta podvrednotena, pri čemer posebej poudarjamo, da so bila tudi izhodišča za pripravo analize enaka. 

Ker minister za notranje zadeve v odnosu do socialnega partnerja nastopa izključno iz pozicije moči, smo ocenili, da je treba trenutni položaj javno izpostaviti. V ta namen smo 16. 9. 2020 ob 13.00 sklicali tiskovno konferenco in o vsem tem seznanili javnost. Prav tako smo ob 14.00 organizirali javno predstavitev neodvisne strokovne analize, ki sta jo predstavila avtorja, dr. Janez Stare in dr. Jernej Buzeti iz Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Predstavitve so se udeležili člani Sveta PSS, predstavniki medijev in delodajalca. 

V PSS menimo, da je povsem nesprejemljivo, da vodstvo MNZ ne spoštuje dogovorov o vzdrževanju socialnega dialoga s sindikatoma in da visoki državni uslužbenci nasploh ne spoštujejo danih zavez. Še toliko bolj nesprejemljivo pa je, da brez slabe vesti vedno znova stopijo pred državljane in posebej obremenjene poklicne skupine zaposlenih ter jim v trenutku, ko jih družba nujno potrebuje, obljubljajo bodisi ureditev razmer bodisi plačilo, potem pa dane besede in obljube mirno požrejo.

Komu lahko še verjamemo, če celo podpisani sporazumi ne veljajo več? 

S sindikalnimi pozdravi!