Odrejanje dela policistom v civilni obleki – poziv delodajalcu

Policijski sindikat Slovenije je na Policijo v zvezi vprašanja glede odrejanja dela policistov v civilni obleki in nošenje kravate naslovil poziv.

Spoštovani,

Člani Policijskega sindikata Slovenije iz različnih policijskih enot so na Izvršni odbor Policijskega sindikata Slovenije naslovili vprašanja glede odrejanja dela policistov v civilni obleki in nošenje kravate.
V primerih večjih varnostnih dogodkov v R Sloveniji (npr. zadnji dogodek VIP Forum 2020 na Bledu) se policiste, ki svoje delo v službi praviloma opravljajo v uniformi, pošilja kot kadrovska pomoč iz različnih policijskih enot iz cele Slovenije, da izvajajo naloge varovanja. Glede na oblike izvajanja policijskih nalog (npr. voznik vozila varovane osebe, notranje varovanje, ipd.), se od policistov med drugim zahteva, da naloge opravljajo z nošenjem lastne civilne obleke s kravato. Navedene zahteve povzročajo marsikateremu policistu težave. Ker poslovne oziroma zahtevane civilne obleke in kravate policisti praviloma nimajo in takšnih oblačil sicer ne uporabljajo, jim potreben nakup povzroča dodatne in nepredvidene stroške.

V 12. členu Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih je določeno, da »Vodja enote ali uslužbenec, ki ga nadomešča, lahko uniformiranim policistkam in policistom odredi opravljanje določenih nalog v lastnih oblačilih. Opravljanje nalog v lastnih oblačilih se zabeleži v razpored dela ali na drug ustrezen način«. Iz pravilnika tako ne izhaja v kakšnih lastnih oblačilih se opravlja določene naloge oz., da je treba opravljati določene naloge v konkretno zahtevani civilni obleki s kravato. Menimo, da v primerih, ko pride do takšnih izrecnih zahtev od delodajalca, policisti lahko vodjo enote ali uslužbenca, ki ga nadomešča, seznanijo, da zahtevane civilne obleke s kravato nimajo in pridejo na delo drugače oblečeni. Prav tako menimo, da so policisti v takem primeru, ko se jim odredi delo v lastnem civilnem oblačilu z nošenjem obleke s kravato, upravičeni, da se jim strošek nakupa tudi povrne. Policisti niso dolžni sami nositi stroška za obleko, ki je v izključno korist delodajalca kot del delovne opreme.

Pozivamo vas, da se opredelite do navedenega odrejanja opravljanja nalog, saj se v prihodnjem obdobju pričakuje več varnostno tveganih dogodkov, ki bodo ponovno zahtevali kadrovsko pomoč in napotitve večjega števila policistov in policistk.