Javni protest KSJS proti političnim posegom vodstva MNZ v delo policije in podpora Policijskemu sindikatu Slovenije

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v katero so povezani sindikati, ki imajo skupaj včlanjenih prek 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, ostro obsojajo pritiske, ki jih nad uslužbenci policije in člani Policijskega sindikata Slovenije že več mesecev izvaja minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs. Več o spodnjem sporočilu za javnost…

Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v katero smo povezani sindikati, ki imamo skupaj včlanjenih prek 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, ostro obsojamo pritiske, ki jih nad uslužbenci policije in člani Policijskega sindikata Slovenije že več mesecev izvaja minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs

Blatenje v medijih, podtikanja in javne žalitve, ki jih sproža minister za notranje zadeve na škodo Policijskega sindikata Slovenije, kažejo, da minister ne pripisuje nikakršne teže vodenju socialnega dialoga, spodbujanju demokratičnih vrednot in vključevanju zaposlenih v procese upravljanja, spoštovanju zaposlenih in ohranjanju njihovega dostojanstva, interesom zaposlenih po varnem in zdravem delovnem okolju, temveč želi policistke in policiste ustrahovati, z namenom, da bo dosegel popustljivost in discipliniranost (utišanje) Policijskega sindikata Slovenije, kar bi mu olajšalo samovoljno ravnanje in politično instrumentalizacijo policije. 

V KSJS zavračamo nedostojno ministrovo manipuliranje z informacijami in njegov poskus politizacije delovanja Policijskega sindikata Slovenije s ciljem, da bi se razvrednotilo njegova prizadevanja usmerjena izključno v zaščito sindikalnega članstva pred kršitvami iz delovnega razmerja in protipravnimi ravnanji delodajalca. Njegovo etiketiranje, kateri politični opciji pripada Policijski sindikat Slovenije, pa štejemo za zlonamerno. Dejstvo je namreč, da policistke in policisti ne smejo biti člani političnih strank, lahko pa sodelujejo pri aktivnostih, ki so usmerjene k skupnim interesom lokalnega prebivalstva in da Policijski sindikat Slovenije združuje interese članstva ne glede na njihovo zasebno prepričanje in vrednote. 

V KSJS verjamemo, da je Policijski sindikat Slovenije zaupanja vredna, nepolitična, neodvisna in samostojna interesna skupina, ki ščiti in varuje pravice vseh policistk in policistov, uradnikov in strokovno tehničnih delavcev v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi – policiji in Inšpektoratu RS za notranje zadeve. 

V KSJS poudarjamo, da so policistke in policisti javni uslužbenci, ki so zavezani k spoštovanju vladavine prava, človekovih pravic in svoboščin, ter so predani zagotavljanju varnosti državljanov in države, tudi za ceno lastnega življenja. Policistke in policisti trdno verjamejo, da država ne more biti last politične ali druge podobne elite, ampak da je država »last« vseh državljanov ne glede na njihovo nacionalno, etnično in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, versko prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino. Zato je načelo enakosti pred zakonom tudi eno od ključnih načel policistk in policistov pri njihovem vsakodnevnem delu na terenu, in ravno zaradi svojega bistva kot takšno ne sme in ne more izključevati politične ali druge elite iz enakopravne policijske obravnave ali iz zahtev po spoštovanju vladavine prava.

 KSJS v celoti podpira aktivnosti Policijskega sindikata Slovenije za ohranitev spoštovanja vladavine prava, demokratičnih standardov, konstruktivnega socialnega dialoga, spodbujanja ozaveščenosti zaposlenih o njihovih pravicah in širjenja pravne pismenosti na področju delavskih pravic.

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS

foto: Danijel Novakovič / STA