Sestanek vodstva MNZ s policijskima sindikatoma – obvestilo

Danes, 25. 9. 2020 ob 9. uri, je na povabilo vodstva MNZ potekal sestanek s policijskima sindikatoma. Sestanek je bil sklican zaradi predstavitve informacije o zaključeni analizi, ki jo je Vlada RS naročila na podlagi II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in ideje ministrstva o postopnem prehodu izplačila plač na 15. v mesecu za pretekli mesec.

Dogovorili smo se, da bo MNZ na Ministrstvo za javno upravo posredovalo zahtevo, da policijska sindikata seznani s poročilom o izdelavi navedene analize, da se bosta do nje, v smislu upoštevanja določb stavkovnega sporazuma, lahko opredelila. PSS je zahtevo za posredovanje poročila in prilog (dokument PSS št. 15/2020-228 – v prilogi), vezanih na primerjalno analizo, že včeraj posredoval tudi Vladi R Slovenije, zato lahko ta dogovor štejemo kot ugoditev podani zahtevi. Ocenjujemo namreč, da gre v danem primeru za nesporno pravico podpisnikov stavkovnega  sporazuma.

Kot je bilo razumeti, vse pravice, dogovorjene s Stavkovnim sporazumom, do takrat ostajajo nespremenjene, vključno z izplačevanjem povečanega obsega dela po projektu obvladovanja ilegalnih migracij.

Prav tako bosta policijska sindikata prejela pisni predlog o prehodu plač na 15. v mesecu, na podlagi katerega bo možno preveriti stališče članstva in se do njega opredelila.

Poudarjamo, da je sestanek potekal v zelo konstruktivnem socialnem dialogu in upamo, da se bo v okviru takšnega dialoga tudi v prihodnje nadaljevalo reševanje odprtih vprašanj. S pogovori bomo aktivno nadaljevali, o čemer bomo članstvo sproti obveščali.

PRILOGA: – dokument PSS, 15/2020-228, 24. 9. 2020