Kontrolne točke, slabi delovni pogoji – zahteva delodajalcu

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi slabih delovnih pogojev na kontrolnih točkah namenjenih kontroli vstopa potnikov, ki so bile vzpostavljene z Odlokom Vlade R Slovenije zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v R Sloveniji, na delodajalca naslovil zahtevo.

V Policijskem sindikatu Slovenije že nekaj časa opozarjamo na poslabšanje delovnih pogojev zaposlenih na kontrolnih točkah, namenjenih kontroli vstopa potnikov, ki so bile vzpostavljene z Odlokom Vlade R Slovenije zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v R Sloveniji. 

Na problematiko so opozarjali predvsem predsedniki Območnih policijskih sindikatov na Policijskih upravah, kjer so kontrolne točke vzpostavljene. 

V skladu z usmeritvami in navodili delodajalca, morajo policisti, ki tam opravljajo dela in naloge, kontrolirati pogoje za vstop v RS in druge države EU. Za potrebe preverjanja pogojev vstopa in preverjanja v ostalih policijskih evidencah ter izdajanja odločb o karanteni so bili na točkah postavljeni šotori, ki pa so sedaj, v jesenskem in zimskem času, popolnoma neprimerni za izvajanje take kontrole. 

Vreme se je v zadnjih dneh močno poslabšalo, policisti pa posledično pri svojem delu nimajo ustreznih delovnih pogojev. Za potrebe zaščite pred vremenskimi vplivi so bili postavljeni nadstreški – šotori, ki pa ne zadoščajo zaščiti policistov, prav tako pa tudi kontejnerji niso ustrezni za normalno opravljanje dela policistov na teh točkah. Kontejnerji so praviloma od nadstreška odmaknjeni, policisti pa so zaradi tega izpostavljeni vremenskim vplivom ob prehodu do šotora.  Glede na to, da je potrebno skoraj vsakega potnika, ki prestopa preko te točke preveriti v evidencah policije, bi moral delodajalec zagotoviti ustrezne delovne pogoje. Vsi policisti, ki opravljajo dela na kontrolnih točkah, so tam v 12 urah službe prisotni najmanj 6 ur, kar predstavlja veliko izpostavljenost negativnim vremenskim vplivom in izpušnim plinom vozil. 

V Policijskem sindikatu Slovenije vas s problematiko delovnih pogojev zaposlenih na kontrolnih točkah ponovno seznanjamo, prilagamo pa tudi fotografije, ki so bile posnete v času, ko je rahlo deževalo. Po zagotovilih vodstev Policijskih uprav se je z namenom reševanja navedene problematike seznanilo vodstvo Policije, sklican je bil tudi sestanek odgovornih, vendar kljub podanim ustnim zagotovilom do nujnega izboljšanja delovnih pogojev (še) ni prišlo.  

Naprošamo vas, da takoj pristopite k izboljšanju delovnih pogojev na kontrolnih točkah, saj se glede na poslabšanje vremena pričakuje, da bo delo v deževnem in mrzlem vremenu zelo oteženo. Zaradi slabe epidemiološke slike pri nas in v bližnjih državah, ki mejijo na R Slovenijo, se pričakuje, da bodo kontrolne točke na določenih mejnih prehodih potrebne skozi celotno jesensko – zimsko obdobje.  

Temu primerno je potrebno zagotoviti primerne kabine ali kontejnerje, iz katerih se bo lahko opravljala kontrola potnikov tudi v zimskem času. 

Za odgovor, ki ga pričakujemo v najkrajšem možnem času,  se vam že vnaprej zahvaljujemo.