Povečan obseg dela – kršitev stavkovnega sporazuma – poziv

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi nepravilnega izplačila povečanega obsega dela in s tem kršitvijo stavkovnega sporazuma na Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in na generalnega direktorja Policije, g. Andreja Juriča naslovil poziv.

Pri pregledu posredovanih obvestil, ki se nanašajo na izplačila iz naslova povečanega obsega dela glede izpolnjevanja 1. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, PSS in SPS (Uradni list RS,  št. 41/2012, 31. 5. 2012) smo ugotovili, da kljub jasnemu določilu petega stavka 1. točke sporazuma, da se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Policiji  porabi zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev, se tega od 1. julija 2020 ne izvaja, temveč se za to namenja le 60% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d. členu ZSPJS.

Peti člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) je glede delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v 3. odstavku določal, da lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog do              30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. V 4. odstavku pa je bila za navedeno obdobje navedena izjema, da lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

Glede na navedeno ugotavljamo, da od 1. julija 2020 za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ni več določene omejitve porabe sredstev iz prihrankov na največ 40 odstotkov in prav tako ni več določene izjeme do tega datuma in prav tako ne pravne podlage za poseg zakona v določila Stavkovnega sporazuma z naravo kolektivne pogodbe. Navedeno pomeni, da se za namen izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela namenijo vsi prihranki sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest.

Skladno z navedenim vas pozivamo, da spoštujete dogovorjeno s Stavkovnim sporazumom in pričnete nemudoma izvajati ter namenjati višino sredstev po dogovorjenih in jasno določenih kriterijih, vključno s poračunom razlike za nazaj.

Vaš odgovor pričakujemo v 8 dneh, v nasprotnem primeru bomo primorani uporabiti vsa sindikalna sredstva za zaščito pravic zaposlenih.