Obračun kilometrine – upoštevana zahteva PSS

Obveščamo vas, da je Vlada potrdila na ponedeljkovih pogajanjih dosežen kompromis glede novega obračuna kilometrine na podlagi cene 95 oktanskega bencina. Kot je znano, cena goriva ni več urejena z Vladno Uredbo in se oblikuje prosto, zaradi česar je prišlo do pravne praznine, saj ni bilo ustrezne podlage za obračun kilometrine. To pa je bila ključna okoliščina, zaradi katere je bil t.i. “začasni” dogovor o načinu obračuna kilometrine, do celovite ureditve področja potnih stroškov v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, nujen.

Prav PSS je bil že znotraj KSJS najbolj vztrajen, da se ta, t.i. začasna rešitev dogovori na način, da bo obračun kilometrine temeljil na najvišji ceni goriva v preteklem mesecu. Slednje smo utemeljevali z dejstvom, da so cene goriva v državi različne glede na regije, zaradi česar bi lahko bili javni uslužbenci iz regij, kjer so cene v povprečju višje, dejansko oškodovani. Ocenjujemo, da s predmetno spremembo obračuna kilometrine nihče izmed uslužbencev ne bo na slabšem.

Ne glede na navedeno pa pričakujemo, da se v kratkem pričnejo tudi pogajanja z Vlado RS o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti na področju povračil potnih stroškov, v katerih bomo še naprej zagovarjali stališče do nujnosti bistveno višjega odstotka za obračun kilometrine.